Jak pracovat s katalogem

Azylový dům svatého Vincence

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Přechodné ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Staré Město

Počet lůžek: 30Komu je služba určena

Osoby bez přístřeší

Osoby v krizi


Věkové skupiny

16-18 let (Pobytová - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Na Hradbách 700, 68603 Staré Město
Telefon:572 542 988
Email:otto.holecek@uhradiste.charita.cz
Web:www.uhradiste.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Azylový dům svatého Vincence - služba je určena osobám bez přístřeší a to pouze mužům ve věku od 18-ti do 80-ti let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním azylového domu svatého Vincence je poskytnutí podpory mužům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami, ale chtějí danou situaci vyřešit a v co nejkratší možné době se vrátit do běžné společnosti.

Cíle:

• Poskytnutí přístřeší (zajištění střechy nad hlavou na dobu nezbytně nutnou)
• Pomoc při řešení aktuální situace (zajištění základních životních potřeb uživatele tj. poskytnutí zázemí, možnost hygieny, přípravy stravy, oděvů, základního poradenství)
• Stabilizace sociální situace (uplatnění práv, vyřízení osobních záležitostí)
• Resocializace (získání schopností a dovedností pro život bez závislosti na sociálních službách, pomoc při hledání zaměstnání a bydlení, trénink dovedností)
• Zvyšování kvality poskytované služby (rozvoj kvality služby v návaznosti na technické zázemí a moderní a efektivní metody práce s osobami bez přístřeší)
• Prevence přenosných nemocí (dle zdravotních potíží delegovat uživatele k specialistům, jelikož sami často nemají zájem své problémy řešit)

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti poskytované služby – forma služby: pobytová
• poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí podmínek pro přípravu stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• poskytnutí ubytování na nezbytně nutnou dobu
• pomoc při obnovení kontaktu s rodinou
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí
Aktivity nabízené nad rámec základních činností
• nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění (praní, žehlení, úklid)
• podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností
• nabídka individuálních rozhovorů s pracovníky
• v případě potřeby zprostředkování spolupráce s odborníky
• pomoc při hledání vhodného pracovního místa a bydlení
Poskytnutí ubytování je nedílnou součástí resocializačního programu AD. Dbá se na to, aby přijetí uživatele bylo motivačním faktorem, který přispěje k řešení uživatelovy situace. Bydlení zde je na dobu nutnou k překlenutí obtíží a přihlíží se k individuální situaci uživatele. Smlouva o pomoci se uzavírá zpravidla na šest měsíců.

4. Specifika služby

Specifika služby jsou nastavena v rámci ubytovacího řádu, který je mimo jiné dokumenty zájemci o službu poskytnut při prvním setkáním se zájemcem.

  • Identifikátor sociální služby: 2780805
  • Druh sociální služby: § 57 - Azylové domy
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.08.2000

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

cena za poskytování sociální služby činí 120,-Kč za den

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Charita Uherské Hradiště

IČ poskytovatele

44018886

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Velehradská třída 247, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:572 550 137
Email:reditel@uhradiste.charita.cz
Web:www.uhradiste.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce