Jak pracovat s katalogem

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, pracoviště Kroměříž

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Odborná rada, informace - Finance, dluhy, právo, Odborná rada, informace - Mezilidské vztahy, Odborná rada, informace - Zdravotní problematika, Rada, informace - Zdravotní problematika

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Kroměříž

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 1


Terénní forma / služba přijde za mnou: Bystřice pod Hostýnem (ORP), Holešov (ORP), Kroměříž (ORP)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s ALZ a jinými typy demencí

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením

Osoby se ZP - osoby s poruchou autistického spektra

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením

Osoby se ZP - osoby se sluchovým postižením

Osoby se ZP - osoby se zrakovým postižením

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením


Věkové skupiny

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Oskol 3192, 76701 Kroměříž
Telefon:777 005 421
Email:kromeriz@czp-zk.cz
Web:www.czp-zk.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je poskytována lidem se zdravotním postižením bez rozdílu věku, národnosti, příslušnosti, typu, rozsahu a důsledků zdravotního postižení, jejich rodinným příslušníkům, zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich rodičům zdarma.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Smysl, poslání: Poradna zabezpečuje poradenskou pomoc lidem se zdravotním postižením v nepříznivé sociální situaci, kteří nejsou schopni řešit svou situaci ani za pomoci svého nejbližšího okolí.

Cíl: Chceme spolu s klientem dosáhnout toho, aby poradenský úkon napomohl k jeho kvalitnějšímu a nezávislejšímu životu.

3. Nabízené činnosti

V centru pozornosti poradny pro osoby se zdravotním postižením je člověk. Naší snahou je pomoci radou v základních oblastech jeho života, protože všechny jsou důsledkem zdravotního postižení zasaženy.

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 2002833
  • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
  • Skupina služby: Sociální poradenství
  • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Středa: 7:30 - 16:0011:30 - 12:00 přestávka
Čtvrtek: 7:30 - 11:30

Terénní forma

Čtvrtek: 12:30 - 16:30
Pátek: 8:00 - 12:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

26593823

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Gahurova 5265, 76001 Zlín
Telefon:777 005 421
Email:reditel@czp-zk.cz
Web:www.czp-zk.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce