Jak pracovat s katalogem

Chráněné bydlení Uherský Brod

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Uherský Brod

Počet lůžek: 20Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Ant. Dvořáka 1248, 68801 Uherský Brod
Telefon:734 790 437
Email:klara.novotna@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Další adresy služby

Adresa:Na Dlouhých 1205, 68801 Uherský Brod
Adresa:Slovácké nám. 2034, 68801 Uherský Brod

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

  • Osoby s mentálním postižením
  • Osoby s kombinovaným postižením (kombinovaným postižením rozumíme osoby s mentálním postižením a přidruženým smyslovým nebo tělesným postižením, které vyžadují střední a nízkou míru podpory)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby Chráněné bydlení Uherský Brod je poskytování pobytové sociální služby osobám s mentálním postižením a osobám s kombinovaným postižením, tak aby mohli žít důstojně podle svých potřeb, přání a možností srovnatelně se svými vrstevníky.

Chráněné bydlení podporuje soběstačnost uživatelů a poskytuje jim pouze takovou míru pomoci, kterou skutečně potřebují k prožití plnohodnotného života.

3. Nabízené činnosti

Chráněné bydlení poskytuje služby, které obsahují tyto základní činnosti:

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

b) poskytnutí ubytování,

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti,

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

f) sociálně terapeutické činnosti,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele.

Služba chráněné bydlení má formu skupinového bydlení

4. Specifika služby

Uživatelé žijí v jednopatrovém domě, jehož kapacita je 8 osob. Dům je tvořen jednou bytovou jednotkou. V přízemí i v prvním patře jsou dva dvoulůžkové pokoje, koupelna a toaleta. V přízemí je kuchyň a v prvním patře je kuchyňský kout.

  • Identifikátor sociální služby: 2994394
  • Druh sociální služby: § 51 - Chráněné bydlení
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 21.03.2016

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ubytování ve svojlůžkovém pokoji - 170,- Kč/den

Úhrada za poskytnutou péči a podporu - 130,- Kč/hodina

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:bronislav.vajdik@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Chráněné bydlení Uherský Brod


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce