Jak pracovat s katalogem

Denní stacionář Dobromysl

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Valašské Meziříčí

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 15Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s ALZ a jinými typy demencí

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Senioři


Věkové skupiny

65-80 let (Ambulantní - od 60 let)

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Žerotínova 319, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:737 391 341
Email:stacionar@diakonievm.cz
Web:www.diakonievm.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Denní stacionář je určen seniorům nad 65 let věku žijícím především ve Valašském Meziříčí a jeho okolních obcích, kteří na základě svého věku, zdravotního postižení nebo chronického duševního onemocnění mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiného člověka.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním denního stacionáře Diakonie ČCE - střediska ve Valašském Meziříčí je umožnit seniorům, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiného člověka, trávit den v kontaktu s jinými lidmi v podnětném prostředí přizpůsobeném jejich potřebám.

Cíle služby:

  • Klient má zajištěnu péči o sebe a podle svých schopností se na péči o sebe podílí (osobní hygiena, použití toalety, pohyb a orietace v prostoru, strava, atd.).
  • Klient rozvíjí nebo udržuje své rozumové a fyzické schopnosti a dovednosti.
  • Klient navazuje, udržuje a rozvíjí vztahy s dalšími lidmi.
  • Klient tráví svůj volný čas aktivně. Prostřednictvím nabídky programů jako např. kondiční cvičení, trénování paměti, vzpomínání, hudební aktivity, setkání s duchovním, aj.
  • Klient má podporu při uplatňování svých oprávněných zájmů ve vztahu k rodině, k úřadům a dalším.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

PÉČE

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu

4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití

5. pomoc při úkonech osobní hygieny

6. pomoc při použití toalety

7. poskytnutí stravy

SAMOSTATNOST, OSOBNÍ ROZVOJ

8. sociálně terapeutické činnosti

9. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších

aktivitách podporujících sociální začleňování osob

10. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

11. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

VOLNÝ ČAS

12. pracovně výchovná činnost,

13. vytvoření podmínek pro zajištění přiměřeného vzdělávání

trénování paměti, vzpomínání, pohybové aktivity, četba, vaření, poslech hudby, zpěv, rukodělné práce, TV, přednášková činnost, představení, návštěvy hostů, výlety, návštěvy institucí, aj.

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 3734588
  • Druh sociální služby: § 46 - Denní stacionáře
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.10.2004

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 07:00 - 17:00
Úterý: 07:00 - 17:00
Středa: 07:00 - 17:00
Čtvrtek: 07:00 - 17:00
Pátek: 07:00 - 17:00

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Bližší informace předá:

Bc. Petra Prná - vedoucí služby denní stacionář

737 391 341; prna@diakonievm.cz

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

47863561

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Žerotínova 319, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:602 777 252
Email:betak@diakonievm.cz
Web:www.diakonievm.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce