Jak pracovat s katalogem

Diakonie ČCE - středisko CESTA

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Nácvik dovedností

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Uherské Hradiště

Terénní forma / služba přijde za mnou: Uherské Hradiště (ORP)


Komu je služba určena

Rodiny s dítětem/dětmi (Terénní - dítě zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu,Ambulantní - dítě zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu)


Věkové skupiny

Do 1 roku věku

1-6 let

7-10 let (Terénní - do 7 let,Ambulantní - do 7 let)

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Na Stavidle 1266, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:737 507 915
Email:rana.pece@strediskocesta.cz
Web:www.strediskocesta.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena rodinám s dítětem (ve věku od 0 do 7 let) s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením a rodinám s dítětem s nerovnoměrným a ohroženým vývojem.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním terénní služby Poradny rané péče je poskytovat celostní péči a podporu rodinám s dítětem s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením a rodinám s dítětem s nerovnoměrným a ohroženým vývojem.

Cíle služby:

- podpora rodiny při hledání cesty v náročné životní situaci

- podpora vývoje dítěte

- podpora vyrůstání dítěte v přirozeném prostředí rodiny

- integrace dítěte i celé rodiny do společnosti

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

Základem práce s klientem služby je společně zpracovaný individuální plán. Ten obsahuje osobní cíl, které chce klient prostřednictvím užívání služby dosáhnout.

Další nabízené činnosti:

- možnost zapůjčení odborné literatury, didaktických a rehabilitačních pomůcek, hraček atd. (zdarma)

- nabídka účastí na tzv. psychosomatických víkendech

- nabídka přednášek na atraktivní témata

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 3999956
  • Druh sociální služby: § 54 - Raná péče
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.01.2009

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 08:00 - 19:00přestávka od 12 do 13 hodin
Úterý: 13:00 - 19:00
Čtvrtek: 13:00 - 19:00
Pátek: 13:00 - 19:00

Ambulantní forma

Úterý: 13:00 - 17:00
Čtvrtek: 07:30 - 11:30

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Diakonie ČCE - středisko CESTA

IČ poskytovatele

65267991

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Na Stavidle 1266, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:604 298 294
Email:reditelstvi@strediskocesta.cz
Web:www.strediskocesta.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce