Jak pracovat s katalogem

Diakonie ČCE - středisko CESTA

piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost, Přechodné ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Uherské Hradiště (ORP)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Na Stavidle 1266, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:734 267 722
Email:podpora@strediskocesta.cz
Web:www.strediskocesta.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Dospělým osobám s duševním onemocněním ve věku 19 - 80 let s psychotickým nebo jiným duševním onemocněním, u nichž došlo k opakovaným projevům nemoci. Služba je určena pro jednotlivce, páry nebo rodiny s dětmi. Služba je poskytována v přirozeném prostředí klienta (ve vlastních nebo pronajatých bytech/domech a v tréninkových bytech) a v běžném prostředí (obchody, úřady, dopravní prostředky atd.)

 

 

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je poskytování podpory osobám s duševním onemocněním, které v důsledku svého onemocnění nezvládají nároky samostatného bydlení. U klientů jsou rozvíjeny praktické dovednosti, posilovány schopnosti, sebedůvěra a znalosti vedoucí k získání potřebných kompetencí a udržení si samostatného bydlení. Důraz je kladen na zlepšení celkové kvality jejich života.

3. Nabízené činnosti

Podpora probíhá formou pravidelných konzultací a asistencí, které cíleně vedou k získání dovedností a návyků:

  • jednání s majitelem bytu

  • orientace v místě bydliště

  • podpora při komunikaci se sousedy, péče o domácnost (vaření, praní, uklízení aj.)

  • pomoc s hospodařením (sestavení rozpočtu, nakupování, trénink počítání aj.)

  • pomoc při běžných záležitostech, jednání na úřadech, s lékaři, při uplatňování práv

  • podpora při výchově dětí atd.

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 5066579
  • Druh sociální služby: § 43 - Podpora samostatného bydlení
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.01.2016

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 08:00 - 16:30
Úterý: 08:00 - 16:30
Středa: 08:00 - 16:30
Čtvrtek: 08:00 - 16:30
Pátek: 08:00 - 16:30

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Služba je poskytovaná na základě platného sazebníku: http://www.strediskocesta.cz/o-stredisku-cesta/sazebniky-uhrad/

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Diakonie ČCE - středisko CESTA

IČ poskytovatele

65267991

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Na Stavidle 1266, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:604 298 294
Email:reditelstvi@strediskocesta.cz
Web:www.strediskocesta.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce