Jak pracovat s katalogem

Diakonie ČCE - středisko CESTA

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Uherské Hradiště

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 10Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním


Věkové skupiny

16-18 let (Ambulantní - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

65-80 let (Ambulantní - do 65 let)

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Na Stavidle 1266, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:734 267 722
Email:dilna@strediskocesta.cz
Web:www.strediskocesta.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Dospělí lidé s duševním onemocněním ve věku od 18 do 65 let, z klinicko-diagnostického hlediska se jedná převážně o osoby s psychózami, afektivními a neurotickými poruchami a poruchami osobnosti.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním sociálně terapeutické dílny je poskytovat sociální službu osobám s duševním onemocněním. U klientů jsou rozvíjeny praktické dovednosti, schopnosti a znalosti v oblasti soběstačnosti a posilována sebedůvěra vedoucí k získání a udržení práce.

3. Nabízené činnosti

Služba podle zákona obsahuje tyto základní činnosti:

  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
  • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

Služba je dostupná od pondělí do pátku v Uherském Hradišti v sídle střediska. S každým klientem pracuje na dosahování jeho cílů určený klíčový pracovník. S tímto si domlouvá schůzky a společně stanovují oblasti, ve kterých by potřeboval podporu. Konkretizují dlouhodobé a krátkodobé cíle pomocí individuálního plánu. Po dobu spolupráce dochází k průběžnému hodnocení. Služba flexibilně reaguje na různé změny v životní situaci klienta. Pracovníci posilují u jednotlivých klientů schopnosti a rozvíjí dovednosti vedoucí k samostatnosti. Jde zejména o praktický nácvik péče o vlastní osobu (vaření, úklid, praní atd.), komunikaci s úřady, vyřizování osobních záležitostí, podpora při zvládání projevů nemoci, hospodaření s finančními prostředky atd. Nácvik činností se provádí v rámci dílny i v terénu. Nedílnou součástí služby je rovněž nácvik pracovních dovedností, které by měly vést k získání a udržení práce. Podrobněji toto řeší Vnitřní pravidla služby. Strava je zajišťována dovozem externí firmou (možnost výběru jídla), rovněž je možno si v kuchyňce ohřát přinesené vlastní jídlo.

4. Specifika služby

Služba není určena osobám s omezenou schopností pohybu.

  • Identifikátor sociální služby: 9003873
  • Druh sociální služby: § 67 - Sociálně terapeutické dílny
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.05.2017

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 08:00 - 15:00
Úterý: 08:00 - 15:00
Středa: 08:00 - 15:00
Čtvrtek: 08:00 - 15:00
Pátek: 08:00 - 15:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Název poskytovatele

Diakonie ČCE - středisko CESTA

IČ poskytovatele

65267991

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Na Stavidle 1266, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:604 298 294
Email:reditelstvi@strediskocesta.cz
Web:www.strediskocesta.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce