Jak pracovat s katalogem

Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí

piktogram piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Péče o vlastní osobu či domácnost, Strava, Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Valašské Meziříčí, Jarcová, Velká Lhota, Lešná, Mikulůvka, Oznice, Krhová, Poličná, Střítež nad Bečvou, Zašová

Terénní forma / služba přijde za mnou: Valašské Meziříčí (Obec), Lešná (Obec), Jarcová (Obec), Velká Lhota (Obec), Mikulůvka (Obec), Oznice (Obec), Krhová (Obec), Poličná (Obec), Střítež nad Bečvou (Obec), Zašová (Obec)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním

Osoby se ZP - osoby s chronickým onemocněním

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením

Osoby se ZP - osoby se sluchovým postižením

Osoby se ZP - osoby se zrakovým postižením

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Senioři


Věkové skupiny

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Žerotínova 319, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:730 190 780
Email:pecovatelska@diakonievm.cz
Web:www.diakonievm.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou senioři dospělí lidé od 27 let, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění nebo svého postižení potřebují pomoc druhé osoby v péči o sebe nebo o domácnost.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

Posláním pečovatelské služby Diakonie ČCE – střediska ve Valašském Meziříčí je pomoci seniorům a dospělým lidem se zdravotním postižením, aby mohli žít ve svém domácím prostředí.

Pečovatelská služba podporuje klienty ve věcech, při nichž potřebují pomoc jiného člověka: při péči o sebe, při péči o domácnost a při využívání dalších služeb.

Cíle služby

 1. Klient má zajištěnu péči o sebe prostřednictvím pomoci při oblékání, pohybu po bytě či domě a při podávání jídla.
 2. Klient má zajištěnu pomoc při ranní a večerní hygieně, při koupelích a při použití toalety.
 3. Klient má zabezpečený chod domácnosti prostřednictvím pomoci při úklidu, nákupech, praní a žehlení, topení.
 4. Klient má zajištěnu stravu prostřednictvím dovozů obědů nebo pomoci při přípravě jídla.
 5. Klient si vyřizuje potřebné záležitosti prostřednictvím doprovodů mimo domov, např. k lékařům, na úřady.
 6. Klient má informace o úpravě prostředí, využití pomůcek a o dávkách, na něž má nárok.

Principy

 1. Respektování vůle klienta – klient si z nabídky služeb vybírá rozsah péče a způsob, jakým chce, aby mu péče byla poskytována.
 2. Rovný přístup – s klienty jednáme jako s partnery a s úctou.
 3. Podpora klienta v činnostech, které zvládá - spolupracujeme s klienty tak, abychom je podporovali v rozvíjení svých schopností.

3. Nabízené činnosti

Hygiena:

a. ranní a večerní hygiena,

b. pomoc při koupelích ve vlastní koupelně, na lůžku nebo v bezbariérové koupelně střediska

Péče:

a. pomoc při oblékání a svlékání

b. pomoc při pohybu po bytě

c. pomoc při běžných úklidech, jako je např. vysávání, utírání prachu, umytí podlahy, očištění spotřebičů, atd.

d. nakupování potravin a daších věcí

e. zatopení v kotli nebo v kamnech

f. doprovody k lékařům a na úřady

Strava:

g. pomoc při přípravě jídla, jako jsou snídaně, svačiny a večeře

h. dovážka obědů - polévka a hlavní jídlo s možností dietní úpravy

4. Specifika služby

 • Identifikátor sociální služby: 9704637
 • Druh sociální služby: § 40 - Pečovatelská služba
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.03.1993

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 06:30 - 20:30
Úterý: 06:30 - 20:30
Středa: 06:30 - 20:30
Čtvrtek: 06:30 - 20:30
Pátek: 06:30 - 20:30
Sobota: 06:30 - 20:30
Neděle: 06:30 - 20:30

Ambulantní forma

Pondělí: 07:00 - 15:30
Úterý: 07:00 - 15:30
Středa: 07:00 - 15:30
Čtvrtek: 07:00 - 15:30
Pátek: 07:00 - 15:30

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Za poskytované služby se platí 110,- Kč za hodinu, započítává se každá započatá minuta.

Cena za dovážku oběda činí 25,- Kč. K ní se připočítá částka za oběd, kterou určuje dodavatel obědů.

Ceník služby.

Fakultativní činnosti

ANO

1. Úhrada za půjčení jídlonosiče,

2. úhrada za dovoz klienta k lékaři, na úřad, apod.,

3. orientační měření krevního tlaku,

4. podpora při dodržování léčebného režimu,

5. kopírování.

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

47863561

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Žerotínova 319, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:602 777 252
Email:betak@diakonievm.cz
Web:www.diakonievm.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce