Jak pracovat s katalogem

Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí

piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Valašské Meziříčí (Obec), Branky (Obec), Jarcová (Obec), Lešná (Obec), Mikulůvka (Obec), Oznice (Obec), Poličná (Obec), Střítež nad Bečvou (Obec), Velká Lhota (Obec), Zašová (Obec), Růžďka (Obec), Bystřička (Obec)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením

Osoby se ZP - osoby se sluchovým postižením

Osoby se ZP - osoby se zrakovým postižením

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Senioři

Ostatní


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Žerotínova 319, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:730 190 780
Email:prny@diakonievm.cz
Web:www.diakonievm.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou dospělí lidé od 19 let, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění nebo svého postižení potřebují pomoc druhého člověka v péči o sebe nebo ve starosti o domácnost.

Jsou to tito lidé:

osoby s chronickým duševním onemocněním

osoby s chronickým onemocněním

osoby s kombinovaným postižením

osoby s jiným zdravotním postižením

osoby s mentálním postižením

osoby s tělesným postižením

osoby se sluchovým postižením

osoby se zdravotním postižením

osoby se zrakovým postižením

senioři

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním osobní asistence Diakonie ČCE – střediska ve Valašském Meziříčí je pomoci seniorům a dospělým lidem se zdravotním postižením, aby mohli žít běžným způsobem života. Služba tyto lidi podporuje ve věcech, při nichž potřebují pomoc jiného člověka: při sebeobsluze, péči o domácnost, při kontaktech se svým okolím, při trávení volného času a při uplatňování práv.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

Cíle služby

a. Klient má zajištěnu péči o sebe prostřednictvím pomoci při oblékání, pohybu po bytě či domě

při podávání jídla.

b. Klient má zajištěnu pomoc každodenní hygieně, při koupelích a při použití WC.

c. Klient má zabezpečený chod domácnosti prostřednictvím pomoci při úklidu a

nákupech.

d. Klient má zajištěno jídlo a pití prostřednictvím pomoci při jeho přípravě.

e. Klient uplatňuje svá práva a má vyřízeny běžné záležitosti.

f. Klient je podpořen při udržování nebo zlepšování vztahů s rodinou.

g. Klient tráví volný čas podle svých představ.

h. Klient je v kontaktu se společností a společenským děním.

i. Klient má informace o úpravě prostředí a využití pomůcek.

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 6633109
  • Druh sociální služby: § 39 - Osobní asistence
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 02.01.2009

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 07:00 - 21:00
Úterý: 07:00 - 21:00
Středa: 07:00 - 21:00
Čtvrtek: 07:00 - 21:00
Pátek: 07:00 - 21:00
Sobota: 07:00 - 12:00i ve svátky
Neděle: 07:00 - 12:00i ve svátky

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Za poskytování osobní asistence se platí 110,- Kč za hodinu - započítává se každá započatá minuta.

Odkaz na ceník: http://www.diakonievm.cz/nabizene-sluzby/osobni-asistence/cenik-osobni-asistence/

Fakultativní činnosti

ANO

1. Úhrada za dovoz klienta k lékaři, na úřad, na volnočasovou aktivitu apod.

2. Kopírování.

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

47863561

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Žerotínova 319, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:602 777 252
Email:betak@diakonievm.cz
Web:www.diakonievm.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce