Jak pracovat s katalogem

Dluhové poradenství Samaritán

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Odborná rada, informace - Finance, dluhy, právo, Odborná rada, informace - Mezilidské vztahy, Odborná rada, informace - Zdravotní problematika, Rada, informace - Finance, dluhy, právo

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Zlín, Otrokovice

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 1Komu je služba určena

Osoby v krizi


Věkové skupiny

16-18 let (Ambulantní - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Na Uličce 1617, 76502 Otrokovice
Telefon:577 925 083
Email:samaritan@otrokovice.charita.cz
Web:www.otrokovice.charita.cz

Další adresy služby

Adresa:Burešov 4886, 76001 Zlín
Adresa:tř. Tomáše Bati 1255, 76502 Otrokovice

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena lidem, kteří mají potíže s dluhy a jsou starší 18-ti let.

Bližší specifikace cílové skupiny:

 • Muži i ženy, kteří mají problémy s dluhy.
 • Rodinní příslušníci dlužníků a osoby blízké.
 • Věřitelé, kteří jsou fyzickou osobou a nepodnikají v oblasti financí.
 • Osoby, kterým by mohlo hrozit zadlužení.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním sociální služby Dluhové poradenství Samaritán je poskytovat odborné rady, pomoc a podporu lidem v nepříznivé sociální situaci způsobené dluhy a tím zlepšit jejich situaci. Služba je poskytována zdarma.

Cílem dluhové poradny je Poskytnout pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí spojených s dluhovou problematikou, a tím napomoci k oddlužení uživatele. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – kontakty na instituce, další návazné služby, zapojení blízkých osob, širší rodiny do řešení dluhové situace uživatele. Zvyšovat kompetence uživatelů při řešení jejich nepříznivé dluhové situace, jejich doprovázení poskytování rad a informací, a podpora uživatelů při řešení jejich nepříznivé dluhové situace, aktivizace uživatelů k samostatnému řešení a finanční gramotnosti.

3. Nabízené činnosti

Služba nabízí pomoc při:

 • zjištění stavu dluhů a konzultace způsobu jejich řešení,
 • sestavení rozpočtu hospodaření, zjišťování možností lepšího hospodaření,
 • zprostředkování kontaktu s věřiteli, úřady, exekutory, insolvenčními správci, soudy a následná asistence při komunikaci s nimi,
 • doprovody,
 • asistence při zpracování a nastavování splátkových kalendářů,
 • pomoc uživateli služby v legislativě týkající se oblasti dluhové problematiky (exekuce, insolvenční zákon, apod.) s možností využít právního konzultanta,
 • pomoc při sepsání Návrhu na povolení oddlužení – tzv. „Osobní bankrot“,
 • konzultace a doporučení možnosti zvýšení příjmu,
 • řešení celkové sociální situace.

Řešíme dluhy, které spadají do českého právního systému.

4. Specifika služby

Služba je poskytována také prostřednictvím internetové poradny pod odkazem www.poradnasamaritan.cz.

Poskytnutí služby je odmítnuto žadateli, pokud:

 • není cílovou skupinou služby,
 • není volná kapacita služby,
 • požaduje službu, kterou neposkytujeme. (V takovém případě mu pracovníci zprostředkují dle aktuálních možností kontakt na požadovanou službu),
 • je pod vlivem alkoholu nebo jiných psychotropních látek,
 • je agresivní,
 • Identifikátor sociální služby: 3228586
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Skupina služby: Sociální poradenství
 • Služba je poskytována od: 01.01.2010

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 7:30 - 16:00kontaktní pracoviště Otrokovice, 11.30 - 12.00 přestávka
Úterý: 7:30 - 16:00kontaktní pracoviště Otrokovice, Zlín, 11.30 - 12.00 přestávka
Středa: 7:30 - 16:00kontaktní pracoviště Zlín, 11.30 - 12.00 přestávka
Čtvrtek: 7:30 - 16:00kontaktní pracoviště Otrokovice, Zlín, 11.30 - 12.00 přestávka
Pátek: 7:30 - 16:00kontaktní pracoviště Otrokovice, Zlín - konzultační hodiny na objednání, 11.30 - 12.00 přestávka

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Charita Otrokovice

IČ poskytovatele

46276262

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Na Uličce 1617, 76502 Otrokovice
Telefon:577 112 032
Email:reditel@otrokovice.charita.cz
Web:www.otrokovice.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce