Jak pracovat s katalogem

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Přechodné ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Kroměříž

Počet lůžek: 4Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Karla Čapka 3333, 76701 Kroměříž
Telefon:573 509 530
Email:mikulova@sskm.cz
Web:www.sskm.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina:

- osoby se zdravotním postižením starší 19 let

- osoby s kombinovaným postižením starší 19 let

- osoby s mentálním postižením ve věku starší 19 let

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

Posláním odlehčovací služby je poskytnutí ubytování, podpory a pomoci osobám se zdravotním postižením, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Podpora a pomoc je poskytována dle individuálních možností a potřeb osob, se snahou zachovat v co největší možné míře jejich dosavadní způsob života. Služba je poskytována na nezbytně nutnou dobu tak, aby pečující osoba měla možnost využít tento čas na zajištění si svých osobních záležitostí.

Cíle služby

- umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek a regeneraci sil, popř. poskytnout čas k řešení osobních záležitostí (dovolená, lázeňský pobyt, hospitalizace apod.)

- umožnit osobám se zdravotním postižením změnu prostředí, možnost najít si přátele a zažít kontakt s dalšími lidmi

Zásady poskytování služby

  • úzká spolupráce s rodinou uživatele či pečujícími osobami
  • respektování volby uživatelů – volba míry pomoci a podpory, rozsahu a průběhu poskytování služby (požadavky musí být v souladu s možnostmi poskytovatele-personálními, materiálně-technickými a finančními)
  • preference podpory před péčí – pomoc a podpora je směřována tak, aby byly zachovány, popřípadě rozvíjeny dosavadní možnosti, schopnosti a dovednosti osoby

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

d) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

f) sociálně terapeutické činnosti,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

4. Specifika služby

Kapacita odlehčovací služby - 4 uživatelé.

Služba je poskytována nepřetržitě 24 hod a v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách. Uživatelé jsou ubytováni v jednolůžkových pokojích se společným sociálním zařízení.

Služba je poskytována maximálně na dobu tří měsíců po sobě jdoucích.

 

  • Identifikátor sociální služby: 1936483
  • Druh sociální služby: § 44 - Odlehčovací služby
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.01.2009

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Informace o úhradách  naleznete na stránkách: www.sskm.cz nebo zde

 Bližší informace poskytne sociální pracovnice - tel.: 573509537.

Fakultativní činnosti

ANO

Fakultativní činnosti a jejich úhrady:
Výčet fakultativních činností poskytovaných v Odlehčovacích službách. (Klient má možnost volby, zda zvolí službu z nabídky Odlehčovacích služeb či službu poskytovanou mimo zařízení.)


1. Nadstandartní opravy osobního prádla (celkové zužování či rozšiřování oděvů, zkracování nebo prodlužování oděvů, výměna zipů a manžet)
- skutečné náklady + práce 20,- Kč
2. Po písemné dohodě klienta či jeho opatrovníka s poskytovatelem služeb bude nákupy osobních věcí ( oblečení, obuv) uživatele provádět pracovník DOZP Barborka.
- nákup 20,-Kč/úkon
3. Doprovod uživatele s řidičem
- skutečné náklady za PHM (6,22,- Kč za 1km) + 100,-Kč/ za každou započatou hodinu(Maximální čas použití motorového vozidla pro soukromé účely je 4 hodiny za den)

4. Doprovod uživatele k individuálním akcím, kterých se neúčastní zařízení
- 30,- Kč/ hod
5. Úschova cenností
- 30,- Kč / úkon

6. Používání soukromých elektrospotřebičů – viz Smlouva o používání vlastních elektrospotřebičů a úhradě za jejich spotřeb


 

Informace o fakultativních činnostech poskytne sociální pracovnice - tel.: 573509537.

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

71193430

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Riegrovo náměstí 159, 76701 Kroměříž
Telefon:573 500 762
Email:kluckova@sskm.cz
Web:www.sskm.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce