Jak pracovat s katalogem

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Na Bělince

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Kunovice

Počet lůžek: 47Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením (Pobytová - osoby s mentálním a fyzickým postižením - dětská mozková obrna, svalové poruchy, vrozené poruchy pohybového ústrojí)

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

1-6 let (Pobytová - osoby od 3 let věku se zdravotním postižením, kombinovaným a mentálním postižením, osoby s poruchami příjmu potravy od 6 let věku)

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Na Bělince 1492, 68604 Kunovice
Telefon:572 549 411
Email:marcela.trvajova@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena pro osoby ve věku od tří let se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s poruchami príjmu potravy od 6 let věku.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Na Bělince je poskytování a zprostředkování sociálních služeb, ošetřovatelské, zdravotní a výchovné péče dle individuálních potřeb klientů. Zprostředkováváme vzdělávání. Umožňujeme klientům žít běžným způsobem života dle jejich možností a schopností v souladu se Standardy kvality sociálních služeb.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba poskytuje tyto zákonem stanovené základní činnosti:
a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
g) sociálně terapeutické činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Více o nabízených činnostech naleznete na webových stránkách zařízení: www.ssluh.cz

4. Specifika služby

Pravidla pro ukončení služby jsou uvedeny v Domácím řádu, který je možné nalézt na webových stránkách zařízení : www.ssluh.cz

 • Identifikátor sociální služby: 9227617
 • Druh sociální služby: § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Konkrétní výši úhrad je možné nalézt na webových stránkách zařízení: www.ssluh.cz

Fakultativní činnosti

ANO

 • Šicí práce nad rámec drobných oprav
 • Drobné řemeslné práce nad rámec běžné údržby
 • Venkovní bazén
 • Pedikúra
 • Manikúra
 • Perličková koupel
 • Klasická masáž celková
 • Klasická masáž částečná (šíje, záda, dolní končetiny)
 • Příležitostné použití služebního vozidla pro uživatele
 • Soukromé elektrospotřebiče na pokoji
 • Telefonické služby

Konkrétní výši úhrad za poskytnutí fakultativních služeb je možné nalézt na webových stránkách zařízení: www.ssluh.cz

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:bronislav.vajdik@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce