Jak pracovat s katalogem

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kvasice

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Kvasice

Počet lůžek: 4Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

16-18 let

19-26 let

27-64 let (Pobytová - do 40 let)

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Cukrovar 304, 76821 Kvasice
Telefon:573 358 416
Email:lenka.pelikanova@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Poskytujeme službu klientům těchto cílových skupin:

 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením

Přijímáme klienty ve věku:

 • dorost (16-18let)
 • mladí dospělí (19-26let)
 • dospělí (27 – 40let)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Týdenního stacionáře je poskytnutí sociální služby lidem, kteří se v důsledku zdravotního postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují celodenní péči. Klient určitou část týdne žije doma. V době dospívání se začíná osamostatňovat a přirozeně se odpoutává od rodiny jako zdraví vrstevníci.

Zásady poskytování služby:

 • Poskytování služby dle platných právních norem
 • Dobrá praxe - podpora přenosu dobré praxe do naší práce
 • Etika v každodenní praxi
 • Holistický přístup – vnímání klienta jako jedinečné celistvé bytosti
 • Práce s rizikem
 • Multidisciplinární přístup
 • Podpora přirozených vazeb a vztahů klientů
 • Podpora partnerských vztahů a sexuality klientů
 • Otevřenost zařízení

3. Nabízené činnosti

 • Poskytnutí ubytování.
 • Poskytnutí stravy.
 • Pomov při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Základní sociální poradenství.

Bližší informace o poskytované sociální službě naleznete na: www.dzp-kvasice.estranky.cz

4. Specifika služby

Naše zařízení nemůže poskytnout sociální službu v následujících případech:

 • Neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá.
 • Nemáme dostatečnou kapacitu.
 • Zájemce nespadá do cílové skupiny.
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 • Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
 • Osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci.
 • Chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.
 • Identifikátor sociální služby: 4898762
 • Druh sociální služby: § 47 - Týdenní stacionáře
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrady za poskytnuté služby stanovuje Směrnice o úhradách za poskytnuté sociální služby. Úhrady DZP Kvasice jsou zveřejněny zde: http://www.dzp-kvasice.estranky.cz/clanky/dokumenty-ke-stazeni.html

Podrobnější informace poskytne sociální pracovnice zařízení, tel. 573 358 007.

Fakultativní činnosti

ANO

Aktuální nabízené fakultativní činnosti jsou uvedeny v organizační směrnici SSL UH, p.o.

Ceník fakultativních činností je k dispozici zde: http://www.dzp-kvasice.estranky.cz/clanky/dokumenty-ke-stazeni.html

Podrobnější informace poskytne sociální pracovnice zařízení, tel.: 573 358 007.

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:bronislav.vajdik@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce