Jak pracovat s katalogem

Domov pro seniory Koryčany

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Koryčany

Počet lůžek: 19Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Kyjovská 77, 76805 Koryčany
Telefon:721 237 070
Email:dpskorycany@quick.cz
Web:www.dpskorycany.ic.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Domov pro seniory Koryčany poskytuje služby mladším seniorům ve věku 65 - 80 let a starším seniorům nad 80 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Kapacita služby je 19 uživatelů, jedná se o službu pobytovou, kdy služby jsou zajištěny pepřetržitě. Ubytování je poskytováno v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s vlastním kuchyňským koutem, koupelnou a wc.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Domova pro seniory Koryčany je podporovat a udržovat, prostřednictvím individuální podpory a pomoci, u našich uživatelů co nejvyššímíru samostatnostia nezávislosti a přispívat k prožití aktivního a důstojného stáří, jako plnohodnotné etapy jejich života.

Hlavními cíli je vytvoření podmínek pro aktivní život uživatelů, podpora vztahů s rodinou a přáteli, podpora soběstačnosti a využití přirozené vztahové sítě a služeb místních institucí.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory. Služby jsou poskytovány na základě individuálního plánu každého uživatele.

Mezi poskytované základní činnosti je řazeno poskytnutí ubytování, úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, což je pomoc při oblékání, přesunech, vstávání a uléhání, při podávání jídla a pití, při prostorové orientaci a samostatném pohybu. Pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, dále sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, kdy se jedná o volnočasové aktivity, nácvik motorických, psychických, sociálních schopností a dovedností, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí.

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 5508286
  • Druh sociální služby: § 49 - Domovy pro seniory
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Cenny za poskytované služby jsou dány vyhláškou č. 391/2011 Sb., ze dne 30. 11. 2011, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovéní zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.Vyhláška nabývá účinnosti dne 01. 01. 2012.

Osobě musí dle § 73 ods. 3 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách po úhradě za ubytování a stravu zůstat min. 15% jejího příjmu.

Příspěvek na péči náleží v plné výši poskytovateli služeb.

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Domov pro seniory má 3 NP, v budově je výtah, celá budova je bez bariér.

Název poskytovatele

Domov pro seniory Koryčany

IČ poskytovatele

68684053

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Kyjovská 77, 76805 Koryčany
Telefon:571 165 331
Email:dpskorycany@quick.cz; reditel.dps@korycany.cz
Web:www.dpskorycany.ic.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce