Jak pracovat s katalogem

Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Ubytování spojené s dalšími službami - dlouhodobé

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Napajedla

Počet lůžek: 63Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

27-64 let (Pobytová - starší 58 let)

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Husova 1165, 76361 Napajedla
Telefon:577 942 046
Email:reditel@dsnapajedla.cz
Web:www.dsnapajedla.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Své služby poskytujeme osobám starším 58 let, které potřebují poskytované služby ze zdravotních či jiných vážných důvodů, protože v domácím prostředí svou situaci nemohou dlouhodobě zvládat ani za pomoci rodiny a terénních sociálních služeb. Jiným vážným důvodem se rozumí například strádání pocitem osamělosti, neschopnost zaopatřit své potřeby, či člověk v krizi. Nemůžeme poskytovat služby zájemcům, kteří vyžadují uzavřené oddělení či zvýšený dozor, trvalou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení nebo jejich očekávání a potřeby není organizace schopna naplnit. Z uvedených důvodů nemůže být přijat člověk se závislostí, a dále lidé narušující soužití, lidé se závažnou psychiatrickou diagnozou, lidé v terminálním stadiu nemoci či lidé s potřebou komunikace znakovou řečí, nevidomí, s mentálním postižením. Nelze přijmout člověka vyjadřujícího nesouhlas s nástupem (i když rodina na něm trvá).

2. Smysl, poslání a cíl služby

Naším posláním je v příjemném prostředí menšího sociálního zařízení poskytnout člověku pomoc tam, kde ji skutečně potřebuje a podporovat jej ve vlastní soběstačnosti. Výhodou domova na malém městě je, že zde žijí lidé, kteří společně mohli prožívat i své dětství a mládí. Naším cílem je vytvářet klientům prostředí, ve kterém se budou cítit dobře.

3. Nabízené činnosti

Poskytovatel se zavazuje a je povinnen poskytovat klientovi následující služby základních činností dle§ 49 odst.2 písmeno a) až h) zákona, a to:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředí
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

4. Specifika služby

Principy služeb

 • individuální přístup ke klientovi: zohlednění jeho osobnosti, způsobu komunikace, zájmu a schopnosti porozumět verbálnímu a písemnému projevu, jeho přání a potřeb, psychického a zdravotního stavu
 • podpora klientů v potřebných oblastech s důrazem na maximální míru samostatnosti a informovaného rozhodování, respekt k jeho potřebám a právům
 • partnerský pohled na klienta: jednání s klientem o jemu vyhovujícím způsobu poskytování podpory a péče, omítání zneužívání pozice moci ze strany pracovníků
 • zachování a podpora důstojnosti klienta proškolováním pracovníků v dovednosti vnímat během poskytování služby situace, které důstojnost klienta ohrožují a zajímat se o jejich řešení vhodnějším způsobem
 • Identifikátor sociální služby: 5385508
 • Druh sociální služby: § 49 - Domovy pro seniory
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 02.09.1996

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Strava:

- diabetická 156,- Kč/den

- racionální 146,-Kč/den

Bydlení

- 1 lůžkový pokoj 172,-Kč/den

- 2 lůžkový pokoj 152,-Kč/den

- 3 lůžkový pokoj 137,-Kč/den

Fakultativní činnosti

ANO

 • použití služebního vozidla 10,- Kč/ km
 • doprovod klienta 20,- Kč/ hod
 • kopírování tiskovin 1,- Kč/ A4
 • použití společenské místnosti 50,- Kč/ hod
 • donáška jídla na pokoj 5,- Kč/ úkon
 • obstarání nákupů 10,- Kč

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Problémem je, že k hlavnímu vstupu do budovy vede schodiště. Bezbariérovost je zajištěna tak, že do budovy je možnost vjezdu ze tří různých míst, všechna jsou ale pro seniory na vozíčku bez dopomoci obtížně dosažitelná. Jedno místo je skrze rampu se sklonem, druhé je technickými prostorami a třetí zezadu budovy přes zahradu.

IČ poskytovatele

70850976

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Husova 1165, 76361 Napajedla
Telefon:577 942 046
Email:reditel@dsnapajedla.cz
Web:www.dsnapajedla.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Pohled na domovChodbaSpolečenská místnostDvoulůžkový pokojTřílůžkový pokojKlientky na výletěZpívání pro radostPosezení na zahraděZábavné odpoledne


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce