Jak pracovat s katalogem

Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Rožnov pod Radhoštěm

Počet lůžek: 200Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

27-64 let (Pobytová - Od 60 let.)

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Julia Fučíka 1605, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
Telefon:571 117 260
Email:ds.roznov@sluzbyvsetin.cz
Web:www.sluzbyvsetin.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm je určen pro muže a ženy ve věku od 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou není možné zvládnout v domácím prostředí.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Domova pro seniory Rožnov pod Radhoštěm je zajistit důstojný život lidem v seniorském věku. Nabízíme pobytovou celoroční službu s ubytováním v bezbariérových jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Naší snahou je zachovat co nejvíce příjemný a společenský život v bezpečném prostředí domova umístěného v centru města. Sociální služba je poskytována individuálně, podporuje soběstačnost a samostatnost.

 • Služba pomáhá uživatelům zachovávat lidskou důstojnost.
 • Pomoc vychází z individuálně určených potřeb, působí aktivně, podporuje rozvoj samostatnosti, motivuje k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé situace a posilují sociální začleňování.
 • Sociální služba je poskytována v náležité kvalitě a takovými způsoby, aby bylo vždy zajištěno dodržování lidských práv a svobod uživatelů.

 

Cíle služby

 • Udržovat samostatnost a podporovat osobní aktivitu uživatelů v jejich běžném životě.
 • Zajišťovat spokojenost uživatelů prostřednictvím uspokojování jejich individuálních potřeb a přání.
 • Zachovávat či rozvíjet sociální kontakty s rodinou, přáteli a společenským prostředím.
 • Vytvářet a rozvíjet bezpečné a příjemné prostředí Domova.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nabízené činnosti

Domov pro seniory poskytuje tyto základní činnosti:


1. Poskytnutí ubytování
Domov pro seniory poskytuje ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. K pokoji náleží chodbička s WC a koupelnou, která je společná s vedlejším pokojem. Téměř ke každému pokoji patří balkon. Pokoje jsou standardně zařízeny nábytkem včetně polohovacího lůžka. Pokoj si může uživatel dovybavit např. obrázky, upomínkovými předměty, vlastními elektrospotřebiči (např. televize, rádio, varná konvice).

2. Poskytnutí stravy
Domov pro seniory má vlastní, dobře vybavenou kuchyni. Stravovací provoz zajišťuje celodenní stravování pro uživatele odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.

3. Úkony péče
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
d) sociálně terapeutické činnosti (validační terapie, reminiscenční terapie, muzikoterapie)
e) aktivizační činnosti (pohybová cvičení, výtvarné dílny, duchovní setkání, aj.)
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby. Základem individuální sociální práce s uživatelem je společně zpracovaný individuální plán, který navazuje na osobní cíl stanovený uživatelem a je součástí smlouvy.

4. Specifika služby

Služba není určena osobám:

 • které potřebují z důvodu zdravotního stavu nepřetržitou lékařskou péči,
 • které mají těžké psychické postižení nebo demenci, jejichž potřeby nelze naplnit v našem zařízení,
 • které jsou závislé na návykových látkách (alkoholismus, toxikomanie), a které by svým jednáním ohrožovaly sebe, ostatní a narušovaly soužití s ostatními uživateli,
 • s akutním závažným infekčním onemocněním.
 • Identifikátor sociální služby: 2080657
 • Druh sociální služby: § 49 - Domovy pro seniory
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ubytování:

Jednolůžkový pokoj s příslušenstvím – 200,-Kč/den

Dvoulůžkový pokoj s příslušenstvím – 180,-Kč/den

Úhrada za ubytování zahrnuje ubytování včetně spotřeby energií, praní prádla, žehlení prádla, úklid.

Celodenní stravování:

Dieta č. 2, 3, 5, 2/W, 3/W, 5/W - 160,- Kč/den

Dieta č. 8, 9, 9/2, 11, 8/BLP, 9/BLP,  9/2/BLP, 11/BLP, 8/BML, 9/BML, 9/2/BML, 11/BML, 8/W, 9/W, 9/2/W, 11/W, MUS8, MUS9, MUS9/2, MUS11 - 170,- Kč/den

Dieta č. MUS2, MUS3, MUS5, BLP, BML, 2/BLP, 3/BLP, 5/BLP, 2/BML, 3/BML - 170,- Kč/den

 

Úhrada je stanovena v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách s prováděcí

vyhláškou 505/2006 Sb.

Výše měsíční platby může bý upravena v souvislosti s ustanovením § 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 o

sociálních službách v platném znění, které stanoví, že po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli

zůstat alespoň 15 % jeho příjmu.

 

Úkony péče jsou hrazeny ve výši přiznaného příspěvku na péči.

Fakultativní činnosti

ANO

Nad rámec základních činností může uživatel domova pro seniory využít i fakultativních služeb. Fakultativní činnosti se poskytují za úhradu nákladů těchto činností podle Sazebníku činností. Rozsah služeb vychází z přání uživatele a nabídky a možností poskytovatele.

 

Architektonická bezbariérovost

ANO

Bezbariérový vchod do budovy (nájezd pro vozíčky, dveře s automatickým otevíráním). V budově jsou k dispozici výtahy.

IČ poskytovatele

49562827

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Záviše Kalandry 1353, 75501 Vsetín
Telefon:571 412 142
Email:michaela.pavluskova@sluzbyvsetin.cz
Web:www.sluzbyvsetin.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Hlavní budova domova pro senioryZahrada domova pro senioryJednolůžkový pokoj na budově "A"Jídelna


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce