Jak pracovat s katalogem

Domov se zvláštním režimem Kvasice

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami, Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Kvasice

Počet lůžek: 69Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním


Věkové skupiny

27-64 let (Pobytová - od 50 let)

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Parková 21, 76821 Kvasice
Telefon:573 358 008
Email:monika.vymazalova@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena osobám (mužům i ženám) ve věku od 50ti let s chronickým duševním onemocněním, v jehož důsledku došlo k omezení nebo úplné ztrátě soběstačnosti v osobní péči, snížení schopnosti nebo dovednosti uplatňovat vlastní práva a jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby.

2. Smysl, poslání a cíl služby

 • Hlavním posláním je poskytováním odborné a bezpečné sociální služby omezovat negativní vlivy psychického a zdravotního stavu uživatele, působící na jeho běžný způsob života.
 • Cílem služby je podpora uživatele směřující k udržení nebo posílení jeho stávajících schopností a dovedností, předcházení jeho sociální izolaci, posilování bezpečnosti služby a podpora nebo pomoc uživateli při udržení jeho kontaktu s přirozeným prostředím.

Služba je poskytována podle následujících principů:

 • obecné principy - respektování základních lidských práv a svobod - zachování lidské důstojnosti, - respektování vlastní vůle - plánování a hodnocení služby (systém klíčového pracovníka), - respektování soukromí (uznání hranic a prostorů v soukromí i partnerských vztazích),
 • specifické principy - partnerský přístup (dosažení vzájemné tolerance a důvěry mezi uživateli a zaměstnanci poskytovatele), - zachování fyzické a psychické pohody aktivním využíváním volného času (aktivizační činnosti), - individuální přístup při určení rozsahu pomoci či nezbytné podpory v tvorbě hodnot běžného života jednotlivých uživatelů (klíčový pracovník), - respektování inidivuálních potřeb, které neomezují práva a potřeby jiných uživatelů služby nebo nejsou v rozporu s vnitřními předpisy poskytovatele (Domovní řád), - otevřený přístup (sociální komunita, spolupráce s rodinou, příbuznými, známými, přáteli uživatele, prezentace činnosti a aktuálního života v domově na webových stránkách, v médiích, pořádání dnů otevřených dveří, spolupráce s místní mateřskou a základní školou - vystoupení dětí v domově, setkávání s uživateli z jiných zařízení sociálních služeb), - bezpečná služba (důsledná ochrana osobních údajů, dat a informací).

3. Nabízené činnosti

 • Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.
 • Nezbytnou součástí sociální služby je poskytnutí ubytování a stravy, pomoci při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálněterapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Základem individuální sociální práce s uživatelem je individuální plán zpracovaný ve spolupráci s klíčovým pracovníkem, navazující na osobní cíl stanovený uživatelem, který je součástí smlouvy o poskytování sociální služby.
 • Ubytování je poskytováno v jedno, dvou a třílůžkových pokojích. Pokoje jsou standartně vybaveny nábytkem, který pro výlučné potřeby každého uživatele zahrnuje mechanicky nebo elektricky polohovatelnou postel s matrací a povlečením, noční stolek,poličku nad postelí, dělenou šatní skříň, židli a jídelní stůl, křeslo nebo lehké křesílko. Pro všechny uživatele bydlící v pokoji slouží věšák, zrcadlo s poličkou na hyienické potřeby a umyvadlo s tekoucí teplou a studenou pitnou vodou. Podle potřeby je možno uživateli zapůjčit přísuvný stolek, chodítko nebo invalidní vozík. Pro zajištění nezbytného soukromí jsou k dispozici mobilní skládací zástěny. Součástí ubytování je zajištění úklidu, praní a žehlední ložního a osobního prádla a ošacení včetně jejich dribných oprav.
 • Strava je zajišťována z vlastního kuchyňského provozu. Mimo stravy klasické jsou podle potřeby připravovány tři druhy dietních jídel. Je podávána snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře. Pro diabetiky jsou určeny večeře dvě.
 • Pro uživatele jsou denně připravovány a na sociální komunitě nabízeny rozmanité volnočasové a aktivizační činnosti.

4. Specifika služby

Důvodem pro výpověď Smlouvy o poskytování služby ze strany poskytovatele (domova) je opakované hrubé porušení platného Domovního řádu. Za hrubé porušení Domovního řádu je považováno:

 • úmyslné nezaplacení poplatku za ubytování a stravu po dobu delší než jeden měsíc
 • opakované kouření na pokoji a v ostatních prostorách domova, kde není kouření dovoleno
 • výtržnost jak ve stavu střízlivém, tak i pod vlivem alkoholu nebo návykových látek
 • fyzické nebo psychické napadání ostatních uživatelů nebo zaměstnanců domova, pokud není způsobeno psychiatrickým onemocněním
 • obtěžování ostatních uživatelů hrubým a nevhodným chováním
 • sexuální obtěžování případně jiné deviantní chování a jednání ve vztahu k dalším uživatelům, zaměstnancům nebo návštěvníkům domova, pokud není způsobeno akutní změnou zdravotního stavu uživatele
 • krádež finančních prostředků, osobních věcí, oděvních svršků, obuvi, hygienických a jiných potřeb a dalších předmětů, které jsou majetkem uživatele nebo zaměstnanců domova
 • vodění zvířat do obytných prostor domova
 • úmyslné poškozování zařízení a vybavení domova
 • spáchání trestného činu v domově nebo v přímé souvislosti s pobytem v domově
 • Identifikátor sociální služby: 6982168
 • Druh sociální služby: § 50 - Domovy se zvláštním režimem - pro osoby s duševním onemocněním
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.07.2008

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální ceny za poskytovanou službu - ubytování a strava - najdete na webových stránkách www.seniori-kvasice.cz

Fakultativní činnosti

ANO

Uživatelům jsou nabízeny tyto fakultativní činnosti:

 • šicí práce na rámec drobných oprav (např. všití zipu, přešívání oděvu apod.) za předpokladu, že tuto činnost v daném místě nelze zajistit bežně dostupnou veřejnou službou - cena 120 Kč/1 hodina práce*)
 • opravy soukromých spotřebičů a předmětů uživatele, drobné řemeslné práce nad rámec běžné údržby na pokoji uživatele za předpokladu, že tuto činnost v daném místě nelze zajistit běžně dostupnou veřejnou službou - cena 120 Kč/1 hodina práce*)
 • příležitostné použití služebního vozidla pro uživatele - cena 10 Kč/1 km
 • používání soukromých elektrických spotřebičů na pokoji (např. PC, mikrovlnná trouba, lednice, TV, rádio, DVD, žehlička, varná konvice, hilicí strojek) - TVP, chladnička cena 30 Kč za 1 spotřebič za 1 měsíc, DVD, rádio, lampa, varná konvice cena 20 Kč za 1 spotřebič za 1 měsíc, holicí strojek cena 10 Kč za 1 měsíc. Nutná revize elektrospostřebičů, cenu práce plně hradí uživatel
 • mimořádný úklid pokoje a lůžka včetně převlečení při znečištění vlivem požití nadměrného množství alkoholu nebo jiných návykových látek - cena 300 Kč za úkon
 • zapůjčení invalidní vozíku, mechanického nebo pojízdného chodítka, WC křesla v případě, že uživatel jej (s přihlédnutím k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu) nepotřebuje, ale jeho zapůjčení požaduje - cena 30 Kč za 1 pomůcku za 1 měsíc
 • úschova cenností - cena 10 Kč/1 měsíc

U činností označených *) lze cenu za úkon upravit podle délky času, nutného k jeho provedení - minimální výše je 30 Kč do 15 minut práce.

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Hlavní budova domova je zcela bezbariérová.

Omezení je pouze v 1. poschodí hospodářské budovy, kde jsou na chodbě ve směru ke kancelářím tři schody.

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:bronislav.vajdik@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Budova domovaRanní komunitaNávštěva bowlinguTři královéVynášení Morany - vítání jaraKácení májeZájezd do NapajedelVánoční pečení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce