Jak pracovat s katalogem

Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením Fryšták

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Fryšták

Počet lůžek: 24Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

11-15 let (Pobytová - od 15 let)

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Na Hrádku 100, 76316 Fryšták
Telefon:577 911 209
Email:kancelar@hradek-radost.cz
Web:www.hradek-radost.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Sociální služba Domov pro osoby se zdravotním postižením je určena pro lidi s mentálním postižením a kombinovaným postižením. Přijímáme osoby ve věku od 15 do 50 let. Preferujeme osoby ze Zlínského kraje.

Služba není určena osobám:

  • osobám s nestabilizovaným duševním onemocněním, jejichž projevy by narušovaly kolektivní soužití;
  • osobám s akutním infekčním onemocněním, tuberkulózou;
  • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje trvalé odborné ošetřování zdravotním personálem nebo ošetření a obsluhu jinou osobou po dobu 24 hodin denně.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním sociální služby Domova pro osoby se zdravotním postižením Hrádek ve Fryštáku je nabídnout lidem s mentálním postižením takovou míru pomoci a podpory, která vychází z individuálních potřeb. Pomoc či podpora poskytnutá zaměstnanci domova působí na uživatele aktivně a rozvíjí jejich samostatnost, soběstačnost a motivuje k činnostem, které nevedou k dlouhodobé závislosti na poskytované sociální službě. Respektuje a zachovává lidskou důstojnost a základní lidská práva a svobody, usiluje o aktivní zapojení či návrat do běžného prostředí.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba DOZP je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

Ubytování: Nezbytnou součástí poskytování služby je ubytování v jednolůžkových, dvou, tří i pěti lůžkových pokojích, vybavených obvyklým zařízením lůžkem a skříní a nad rámec vybavení poskytuje poskytovatel ještě televizi. Po dohodě s poskytovatelem si může uživatel pokoj dovybavit svým nábytkem. K pokojům náleží i společné sociální zařízení. Mimo přidělený pokoj může uživatel způsobem obvyklým užívat také společné prostory domova, např. jídelnu, společenskou místnost s TV nebo zahradu. Ubytování v sobě zahrnuje také úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a žehlení.

Stravování: Poskytovatel zajišťuje celodenní stravování podle individuálních potřeb uživatele, podle věku, odpovídající zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování v rozsahu 4 jídel denně podle zveřeněného jídelního lístku. Celodenně je zajištěn pitný režim.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zahrnuje pomoc při oblékání, svlékání, přesunu na vozík nebo lůžko, vstávání z lůžka, uléhání, při podávání jídla a pití, při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a to při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty, při použití WC.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím zahrnuje podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, při obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou a pomoc a podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování osob včetně dopravy na společné kulturní akce.

Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti jako jsou pracovně výchovná činnost, nácvik upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, volnočasové a zájmové aktivity.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Poskytovatel je povinen poskytovat také základní sociální poradenství.

4. Specifika služby

Jedním z hlavních důvodů pro ukončení poskytování služby dle uzavřené smlouvy je hrubé porušení povinností vyplývajících ze smlouvy, za které se považuje:

a) když opatrovník ani po urgenci nepřevede příspěvek na péči na poskytovatele do konce kalendářního měsíce, za který náleží. Za hrubé porušení smlouvy se považuje i nezaplacení úhrady za poskytnuté služby do jednoho měsíce od okamžiku, kdy byl opatrovník uživatele poskytovatelem k platbě vyzván.

b) když uživatel zvláště hrubým způsobem narušuje soužití ostatních uživatelů - např. opakované napadení jiného uživatele nebo pracovníka poskytovatele.

c) zdravotní stav uživatele vylučuje podle § 36 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. poskytování sociální služby.

d) smluvní strana odmítne podepsat dodatek Smlouvy o poskytování sociální služby, který stanoví změnu výše úhrady za stravu a ubytování v rozsahu stanoveném právním předpisem.

  • Identifikátor sociální služby: 5277371
  • Druh sociální služby: § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 03.07.1994

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceník:

Strava

snídaně normální 14,- Kč snídaně dia 14,- Kč

oběd normální 33,- Kč, oběd dia 33,- Kč

svačina normální 8,- Kč, svačina dia 7,- Kč.

večeře normální 23,- Kč, večeře dia 21,- Kč, druhá večeře dia 6,- Kč

celkem za den normální strava 78,- Kč, celkem dia strava 81,- Kč

Součástí konečné stravy podle zákona č. 108/2006 Sb. jsou náklady související s přípravou stravy ve výši 77,- Kč denně. Náklady související s přípravou stravy nejsou součástí vratky.

Ceny ubytování

V DOZP jsou klienti ubytováni v budově D1 a D2.

jednolůžkový pokoj/den - budova D1 činí 145,- Kč

dvoulůžkový pokoj/den - budova D2 činí 150,.- Kč

třílůžkový pokoj/den - budova D1 činí 120,- Kč budova D2 činí 140,- Kč

vícelůžkový pokoj/den - budova D1 činí 120 Kč

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Uživatelé jsou ubytováni ve dvou budovách D1 a D2.

Patrová budova D2 je bezbariérová, bezbariérovost zajišťuje mezi patry výtah.

Budova D1 je bariérová, dostupnost je zajištěna schodolezem.

IČ poskytovatele

70850917

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Na Hrádku 100, 76316 Fryšták
Telefon:577 911 209
Email:reditelka@hradek-radost.cz
Web:www.hradek-radost.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Jadrníčkova vila v secesním slohu D1 a nová moderní bezbariérová budova D2


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce