Jak pracovat s katalogem

Kontaktní centrum v Uherském Hradišti

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Hygiena

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Uherské Hradiště

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 15


Terénní forma / služba přijde za mnou: Uherské Hradiště (Obec), Uherský Brod (Obec), Kunovice (Obec), Staré Město (Obec), Bojkovice (Obec)


Komu je služba určena

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách (Ambulantní - Uživatelé nealkoholových drog a jejich blízcí,Terénní - Uživatelé nealkoholových drog a jejich blízcí)


Věkové skupiny

16-18 let

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Šromova 145, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:737 641 727
Email:kratochvil@podaneruce.cz
Web:

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena:

 • uživatelům drog, kteří užívají injekčně a/nebo dlouhodobě
 • těm, kteří užívají opiáty, stimulancia, těkavé látky
 • rekreačním uživatelům drog
 • těm, kteří potřebují následnou podporu po léčbě nebo zahájení abstinence
 • rodinným příslušníkům, přátelům, partnerům uživatelů návykových látek
 • veřejnosti

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Kontaktního centra v Uherském Hradišti je:

Nabídnout (problémovým) uživatelům nealkoholových drog spektrum sociálních služeb, které je budou aktivizovat a motivovat ke změně (sebe)destruktivního životního stylu a k postupnému přijetí obecně platných společenských norem a závazků, důležitých pro znovuzapojení se do běžného života.

Osobám blízkým uživatelům drog (partneři, příbuzní, přátelé) nabízíme kvalifikovanou podporu v jejich životní situaci formou odborného poradenství a případně odkazem na další možnou pomoc.

 

3. Nabízené činnosti

Služby:

 • Poradenství
 • Terénní program v lokalitách Uherského Hradiště, Uherského Brodu, Starého Města, Kunovic a Bojkovic
 • Práci s klienty ve výkonu trestu (korespondence, zprostředkování kontaktů na speciální programy)
 • Pomoc v krizových situacích
 • Zdravotnické služby (výměnný program injekčních setů a dalšího zdravotnického materiálu, pomoc v zajištění základního zdravotnického ošetření, testování na HCV a HIV)
 • Sociální podporu formami moderní sociální práce (poradenství, asistence), základní podporu formou hygienické pomoci (sprcha, pračka, v menší míře i šatník)
 • Informace (program práce s informacemi pro veřejnost, informační besedy pro školy ve školách i přímo v K - centru)

4. Specifika služby

Využití pračky, sprchy a pobytu v kontaktní místnosti je z důvodu zachování anonymity ostatních klientů umožňováno pouze uživatelům drog.

 • Identifikátor sociální služby: 9580837
 • Druh sociální služby: § 59 - Kontaktní centra
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 08:30 - 17:00
Úterý: 08:30 - 17:00
Středa: 08:30 - 17:00
Čtvrtek: 08:30 - 17:00
Pátek: 08:30 - 17:00

Terénní forma

Úterý: 12:00 - 16:00Uherský Brod
Středa: 13:30 - 16:30Uherské Hradiště, případně Staré Město, Kunovice
Čtvrtek: 14:00 - 18:00Uherský Brod, Bojkovice
Pátek: 14:30 - 16:30Uherské Hradiště, případně Staré Město, Kunovice

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Společnost Podané ruce o.p.s.

IČ poskytovatele

60557621

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Hilleho 1842, 60200 Brno
Telefon:777 916 266
Email:novak@podaneruce.cz
Web:

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce