Jak pracovat s katalogem

Krizová pomoc Dětského centra Zlín, p.o.

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Akutní krize, ohrožení

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Zlín

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 1


Terénní forma / služba přijde za mnou: Zlínský kraj


Komu je služba určena

Osoby v krizi

Rodiny s dítětem/dětmi


Věkové skupiny

Do 1 roku věku

1-6 let

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Burešov 3675, 76001 Zlín
Telefon:730 166 862
Email:martina.vlastnikova@dczlin.cz
Web:www.dczlin.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

 Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi nacházející se v krizové situaci vyžadující okamžitou pomoc a to z důvodu ohrožení zdraví či života.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Krizové pomoci při Dětském centru Zlín je poskytnutí odborné podpory dětem a jejich rodinám v závažných životních situacích, které vnímají jako naléhavé, ohrožující jejich zdraví nebo život. Cílem služby je podpora uživatele, jeho stabilizace a aktivace vlastních sil směřující k řešení obtížné životní situace.

3. Nabízené činnosti

Služba je poskytována terénně i ambulatně a to po předchozí domluvě telefonicky na telefonním číslu 730 166 862, domluvě přes facebook, nebo osobním kontaktu přímo v místě pokytování služby krizové pomoci. Základem krizové pomoci je krizová intervence-rozhovor s uživatelem služby. Navázání kontaktu s uživatelem, vyslovení očekávání uživatele a samotná podpora při hledání vlastních zdrojů a orientace uživatele při naplnění vlastních představ svépomocí. Pomoc krizového interventa směrem k uživateli při výběru správných návázných služeb z nabízených kontaktů.

Krizová pomoc je dobrovolná, může být anonymní, je bezplatná a působí v celém Zlínském kraji.

4. Specifika služby

V rodinách s dětmi se setkáváme s několika typy krizí. Může se jednat o krizi ve vývoji dítěte, krize související s náhlými životními událostmi rodiny, poruchami osobnosti některého či více členů rodiny, manželskou krizí. Práce s rodinami je široká oblast a smyslem naší služby je stabilizace celého rodinného systému jehož součástí je dítě. Krize může být krátkodobá, ale i hluboká a dlouhotrvající. Krizi si nemůžeme naplánovat, ale můžeme s ní pracovat. Krizi nepodceňujeme. 

  • Identifikátor sociální služby: 9160187
  • Druh sociální služby: § 60 - Krizová pomoc
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.10.2017

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Čtvrtek: 14:00 - 16:00

Terénní forma

Pondělí: 08:00 - 20:00Terén
Úterý: 08:00 - 20:00Terén
Středa: 08:00 - 20:00Terén
Čtvrtek: 08:00 - 20:00Terén
Pátek: 08:00 - 20:00Terén

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

00839281

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Burešov 3675, 76001 Zlín
Telefon:731 168 559
Email:marek.miklas@dczlin.cz
Web:www.dczlin.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce