Jak pracovat s katalogem

Nízkoprahové zařízení KamPak?

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Zajištění volného času

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Slavičín, Valašské Klobouky, Brumov-Bylnice

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 30Komu je služba určena

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy (Ambulantní - Děti, mládež a mladí dospělí ve věku od 11 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy)


Věkové skupiny

11-15 let

16-18 let

19-26 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Horní náměstí 96, 76321 Slavičín
Telefon:739 656 660
Email:michal.filak@gmail.com
Web:www.dokampaku.cz

Další adresy služby

Adresa:Masarykovo náměstí 1079, 76601 Valašské Klobouky
Adresa:H. Synkové 1389, 76331 Brumov-Bylnice

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je poskytována dětem, mládeži a mladým dospělým ve věku od 11 do 26 let, kteří jsou ohroženi sociálně nežádoucímu jevy nebo se nachází v obtížné životní situaci.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Nízkoprahové zařízení KamPak? poskytuje zázemí, podporu a odbornou pomoc mladým lidem nacházejícím se v obtížné životní situaci nebo vyhledávajícím neorganizované volnočasové aktivity. Cílem služby je podporovat sociální začlenění osob z cílové skupiny prostřednictvím cílené pomoci a vytvoření bezpečného prostoru pro trávení volného času dětí a mládeže. Služba respektuje principy nízkoprahovosti.

3. Nabízené činnosti

  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • pomoc při uplatňování oprávněných práv a zájmů
  • socioterapie

4. Specifika služby

Služba je poskytována na třech pracovištích, ve Slavičíně, Valašských Kloboukách a Brumově - Bylnici.

  • Identifikátor sociální služby: 4607883
  • Druh sociální služby: § 62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.04.2009

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 12:00 - 18:00Pracoviště Slavičín, Pracoviště Brumov - Bylnice
Úterý: 12:00 - 18:00Pracoviště Valašské Klobouky, Pracoviště Slavičín, Pracoviště Brumov - Bylnice
Středa: 12:00 - 18:00Pracoviště Valašské Klobouky, Pracoviště Brumov - Bylnice
Čtvrtek: 12:00 - 18:00Pracoviště Valašské Klobouky, Pracoviště Slavičín
Pátek: 12:00 - 18:00Pracoviště Valašské Klobouky, Pracoviště Slavičín

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Pracoviště ve Valašských Kloboukách splňuje podmínky bezbariérovosti.

IČ poskytovatele

28269501

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Horní náměstí 111, 76321 Slavičín
Telefon:603 271 904
Email:filakova@pivecka.cz; michal.filak@gmail.com
Web:www.dokampaku.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Klub SlavičínKlub SlavičínKlub SlavičínKlub SlavičínKlub SlavičínKlub Valašské KloboukyKlub Valašské KloboukyKlub Valašské KloboukyKlub Valašské KloboukyKlub Valašské Klobouky


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce