Jak pracovat s katalogem

NZDM Zrnko

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Zajištění volného času

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Vsetín

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 15Komu je služba určena

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy (Ambulantní - Děti a mládež ve věku 6-18 let.)

Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy (Ambulantní - Děti a dospívající, kteří provokují svým chováním, ničí cizí věci, žijí promiskuitním zp. života, experimentují s návykovými látkami, v rodině zastávají roli, jež neodpovídá jejich věku, žijí pod nežádoucím vlivem svých vrstevníků, záškoláci atd.)

Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

Ostatní (Ambulantní - Osoby pocházející s etnické menšiny, osoby ohrožené - šikanou, zneužíváním, diskriminací, nejsou začleněny do skupiny svých vrstevníků atd.)


Věkové skupiny

1-6 let (Ambulantní - od 6 -ti let, 6 letým se rozumí dítě, které 6-ti let již dosáhlo)

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Sychrov 53, 75501 Vsetín
Telefon:571 429 817
Email:zrnko@vsetin.charita.cz
Web:www.vsetin.caritas.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

NZDM Zrnko poskytuje sociální služby dětem a mládeži ve věku od 6-26 let, které se ocitají v nepříznivé a obtížné sociální situaci nebo jsou touto situací ohroženy. NZDM je bezpečné místo, kde mohou děti a mládež najít podporu, pomoc u pracovníků, popovídat si se svými vrstevníky, trávit zde volný čas, realizovat své zájmy. Vstup do NZDM je dobrovolný a bezplatný, tzn. děti a mládež mohou kdykoliv v otevírací době přijít a také odejít. Poskytované aktivity NZDM dle zákona o sociálních službách: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně terapeutické činnosti; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním NZDM Zrnko Charity Vsetín je vyhledávat a oslovovat možné uživatele služby, kteří se ocitají v nepříznivé sociální situaci nebo jsou touto situací ohroženi. Vytvářet pro ně bezpečné a podnětné prostředí, nabízet podporu a odbornou pomoc a usilovat o pozitivní změnu v jejich způsobu života. Napomáhat formou vzájemného setkávání se v zařízení integraci dětí a mládeže z etnické menšiny mezi majoritní společnost. Vytvářet podmínky pro sociální začlenění a poskytovat prostor pro vlastní aktivity a to formou ambulantní.

 

3. Nabízené činnosti

Aktivity NZDM Zrnko se realizují v klubovně NZDM, která je tvořena dvěmi místnostmi, které jsou od sebe odděleny stěnou. V klubovně k dispozici stolní hry, míče, balóny, nástěnné zrcadlo o velikosti 140 x 220 cm pro taneční skupinu a dílnu aerobicu, hračky, knihy, pinpongový stůl, CD přehrávač, stolní fotbálek, stolní hokej Stiga, box pytel atd. Realizují se dílny tvoření, boxu, aerobiku, pravidleně docházíme do blízké ZŠ do tělocvičny.

Poskytujeme služby na základě uzavření ústní smlouvy, která je podložena písemným záznamem. Základem individuální sociální práce s uživatelem je společně zpracovaný individuální plán.

Kapacita služby je stanovena na 15 osob v jednom okamžiku (zájemci o službu, uživatelé služby) nacházejících se v prostorách zařízení. Tato kapacita byla stanovena na základě velikosti prostoru, počtu pracovníků, cílové skupiny, věku atd.

NZDM Zrnko je pověřeno k výkonu sociáně-právní ochrany dětí a mládeže.

 

 

 

 

4. Specifika služby

NZDM Zrnko má integrační charakter, setkávají se zde děti romské a neromské. Každý měsíc máme zaměřen na preventivní téma (např. Zdravý životní styl, Mám průšvih, Prevence úrazu…), k těmto tématům poté přizpůsobujeme celý měsíční program.

  • Identifikátor sociální služby: 1718636
  • Druh sociální služby: § 62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.08.2003

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 14:00 - 18:00změna provozní doby od 1.7. - 31.8.2019: po, st, pá 12.00 - 16.00, út 13.00 - 15.00
Úterý: 14:00 - 17:00
Středa: 14:00 - 18:00
Čtvrtek: 15:00 - 20:0015:00 - 17.30 mladší uživatelé, 17.30 - 20.00 starší uživatelé

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Všechny prostory NZDM Zrnko Charity Vsetín jsou bezbariérové.

Název poskytovatele

Charita Vsetín

IČ poskytovatele

44740778

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Horní náměstí 135, 75501 Vsetín
Telefon:571 411 709
Email:vsetin@vsetin.charita.cz
Web:www.vsetin.caritas.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce