Jak pracovat s katalogem

Odlehčovací služby

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Přechodné ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Valašské Meziříčí

Počet lůžek: 2Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Rodiny s dítětem/dětmi


Věkové skupiny

1-6 let (Pobytová - Osoby zdravotně postižené od 3 do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra, ADHD, mentálním postižením a přidruženými diagnóznami.)

7-10 let (Pobytová - Rodiny s dětmi od 3 do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra, ADHD, mentálním postižením a přidruženými diagnóznami.)

11-15 let

16-18 let

19-26 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Husova 402, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:739 306 865
Email:martina.vratna@centrum-acko.cz
Web:www.centrum-acko.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina:

Rodiny s dětmi od 3 do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra, ADHD, mentálním postižením a přidruženými diagnózami.

Osoby zdravotně postižené od 3 do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra, ADHD, mentálním postižením a přidruženými diagnózami.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání:

Poskytnutí sociální služeb pobytovou formou dětem od 3 do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra, ADHD, mentálním postižením a  přidruženými diagnózami, které mají sníženou soběstačnost, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Cíl služby: 

Dítěti s PAS, ADHD a mentálním postižením poskytnout péči s individuálním přístupem, rozvoj jeho schopností, dovedností a sebeobslužných činností.

Zajistit podporu rodinám a poskytnout pečující osobě čas na odpočinek, který může využít dle svých potřeb a přání.

3. Nabízené činnosti

Odlehčovací služba poskytuje tyto základní činnosti podle §44 zákona o sociálních službách

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • poskytnutí ubytování,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Zdravotní péče je zajištěna externím dodavatelem zdravotní péče.

4. Specifika služby

Pobytová odlehčovací péče je pojata individuálně. Jsme schopni se přizpůsobit jednotlivým klientům a jejich specifickým potřebám. Klientovi se věnuje vždy jeden pracovník. Jsme schopni přijmout i klienty s problémovým chováním.

 • Identifikátor sociální služby: 8742757
 • Druh sociální služby: § 44 Odlehčovací služba - IP
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2019

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Pátek: 12:00 - 23:59od 12:00 hod
Sobota: 00:00 - 23:59nepřetržitě
Neděle: 00:00 - 17:00do 17:00 hod

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceník Odlehčovací služby pobytové

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. 

Délka poskytované služby                                    Cena za poskytované služby

pátek-neděle                                                                   2.500,-Kč

sobota-neděle                                                                 2.000,-Kč

Neděle                                                                            1.000,-Kč

Přednostně jsou přijímání klienti, kteří mají zájem o pobyt na celý víkend.

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Služba je poskytnuta po individuálním zvážení zájemce a pověřeného pracovníka, zda je služba schopna reagovat na případné pohybové omezení zájemce a je schopna mu při poskytování služby zajistit bezpečnost.

Služba je poskytována v přízemí. Limitující je šířka dveří, omezené manipulační možnosti na sociálním zařízení. 

IČ poskytovatele

00851710

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Husova 402, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:737 405 124
Email:pavla.vrablova@centrum-acko.cz
Web:www.centrum-acko.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce