Jak pracovat s katalogem

Pečovatelská služba

piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Péče o vlastní osobu či domácnost, Strava

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Babice (Obec), Sušice (Obec), Huštěnovice (Obec), Traplice (Obec), Kudlovice (Obec), Jankovice (Obec), Jalubí (Obec)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Senioři


Věkové skupiny

18-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Babice 594, 68703 Babice
Telefon:724 149 246
Email:pecovatelska.babice@seznam.cz
Web:www.babice.eu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Pečovatelská služba - je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením od 18 let věku, které jsou v nepříznivé sociální situaci.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Pečovatelské služby

- poskytovat podporu a péči seniorům a dospělým osobám se zdravotním postižením, které se dostaly do nepříznivé sociální situace, přičemž tato péče a podpora je poskytována zejména v jejich vlastní domácnosti a vychází z jejich vlastních potřeb a schopností a v případě potřeby vhodně doplňuje péči neformálních pečovatelů.

Zásady Pečovatelské služby

- kvalita poskytnuté péče

- podpora soběstačnosti

- respektování individuality a vlastní vůle

- ochrana lidských práv

- spolupráce - s rodinou, blízkými osobami a jinými organizacemi

- zachování důstojnosti

- zachování mlčenlivosti

- spolehlivost

- pružnost

Cíle Pečovatelské služby:

- poskytovat služby, které sami uživatelé hodnotí jako přínosné pro jejich setrvání ve vlastní domácnosti,

- poskytovat služby, které zohledňují potřeby, možnosti, zvyklosti a požadavky jednotlivých uživatelů.

3. Nabízené činnosti

Služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby. 

Průběh poskytování služby je individuálně plánovaný.

Poskytované základní činnosti jsou:

- pomoc a při zvládání běžných úkonů péče o vlstní osou (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,pomoc při prostorové orientaci, samostatném při pohybu v domácnosti, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík),

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC),

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití),

- pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, úklidu po malování, donáška vody, topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti, praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy, praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy),

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět).

 

4. Specifika služby

Pečovatelskou službu neposkytujeme:

- osobám, které nejsou v nepříznivé sociální situaci,

- osobám, jejichž sociální situace vyžaduje poskytnutí jiného druhu sociální služby

- osobám s infekčním onemocněním

- osobám závislým na alkoholu a jiných návykových látkách

- osobám s duševním onemocněním projevujícím se agresivitou vůči okolí.

  • Identifikátor sociální služby: 8083401
  • Druh sociální služby: § 40 - Pečovatelská služba
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 10.10.2007

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 07:00 - 15:30
Úterý: 07:00 - 15:30
Středa: 07:00 - 15:30
Čtvrtek: 07:00 - 15:30
Pátek: 07:00 - 15:30

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Vyúčtování úhrad se řídí Ceníkem Pečovatelské služby a Vnitřními pravidly Pečovatelské služby.

Bližší informace o cenách jsou k dispozici na www.babice.eu, nebo na tel. 724 149 246.

Služba je poskytována bez úhrady:

- účastníkům odboje,

- osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců,

- osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným távorům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců,

- pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených výše starším 70 let.

Fakultativní činnosti

ANO

Poskytované fakultativní činnosti jsou:

- doprava osob vozidlem poskytovatele,

- dohled nad dospělou osobou,

- poskytnutí tištěného týdenního jídelního lístku.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Obec Babice

IČ poskytovatele

00290777

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa: 508, 68703 Babice
Telefon:572 585 061
Email:babice@uh.cz
Web:www.babice.eu

Mapa

Fotografie zařízení

Dům s upravitelným chráněnými bytySídlo Pečovatelské služby Babice


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce