Jak pracovat s katalogem

Pečovatelská služba města Chropyně

piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Péče o vlastní osobu či domácnost, Strava

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Chropyně

Terénní forma / služba přijde za mnou: Chropyně (Obec), Kyselovice (Obec), Záříčí (Obec), Žalkovice (Obec)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým onemocněním

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Senioři


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:náměstí Svobody 26, 76811 Chropyně
Telefon:573 500 739
Email:horakova@muchropyne.cz
Web:www.muchropyne.cz

Další adresy služby

Adresa:náměstí Svobody 27, 76811 Chropyně

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Terénní a ambulatní služba je určena seniorům, osobám s tělesným a zdravotním postižením ve věku od 19 let s bydlištěm na území města Chropyně a obcí Kyselovice, Záříčí a Žalkovice.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním je poskytovat sociální služby v přirozeném prostředí tzn. v domácnosti klienta. Sociální služba poskytuje pomoc a podporu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného nebo zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Hlavním cílem služby je umožnit klientům žít běžným životem v přirozeném prostředí s možností využití všech dostupných služeb.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nabízené činnosti

Služba se poskytuje na základě uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a klientem. Jsou poskytovány tyto základní činnosti:

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

- pomoc při zajištění chodu domácnosti

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- bezplatné základní sociální poradenství

4. Specifika služby

Službu nelze poskytnout osobám zcela závislým na pomoci jiné osoby a osobám, které trpí psychiatrickým onemocněním s projevy agresivity, drogově závislým osobám a alkoholikům s projevy agresivity, dále osobám, které trpí infekčním nebo parazitálním onemocněním.

  • Identifikátor sociální služby: 1862038
  • Druh sociální služby: § 40 - Pečovatelská služba
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.01.2005

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 6:30 - 19:30
Úterý: 6:30 - 19:30
Středa: 6:30 - 19:30
Čtvrtek: 6:30 - 19:30
Pátek: 6:30 - 19:30
Sobota: 6:30 - 12:30a 17.00 - 19.00 - i ve svátky
Neděle: 6:30 - 12:30a 17.00 - 19.00 - i ve svátky

Ambulantní forma

Pondělí: 7:00 - 19:30
Úterý: 7:00 - 19:30
Středa: 7:00 - 19:30
Čtvrtek: 7:00 - 19:30
Pátek: 7:00 - 19:30

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Služba je poskytována za úhradu. Výše úhrady základních úkonů nepřesahuje maximální výši úhrady za poskytování pečovatelské služby stanovené prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů k zákonu č. 108/2006 S., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Ceník úhrad byl schválen usnesením Rady města Chropyně č. 13/30/11 dne 10.11.2011 s účinností od 1.1.2012, je zveřejněný na internetových stránkách města Chropyně www.muchropyne.cz. Informace budou poskytnuty také telefonicky. Kontakt: 573 500 739, Bc. Horáková Lenka

Fakultativní činnosti

ANO

Fakultativní služby a jejich ceny jsou zveřejněny v ceníku úhrad za pečovatelskou službu na internetových stránkách města Chropyně www.muchropyne.cz.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Město Chropyně

IČ poskytovatele

00287245

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:náměstí Svobody 29, 76811 Chropyně
Telefon:573 500 730
Email:horakova@muchropyne.cz
Web:www.muchropyne.cz

Mapa

Fotografie zařízení

pracovníci PS


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce