Jak pracovat s katalogem

Poradna pro pečující

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Odborná rada, informace - Finance, dluhy, právo, Odborná rada, informace - Mezilidské vztahy, Odborná rada, informace - Zdravotní problematika

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Valašské Meziříčí

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 2


Terénní forma / služba přijde za mnou: Valašské Meziříčí (ORP)


Komu je služba určena

Osoby v krizi


Věkové skupiny

16-18 let (Ambulantní - od 18 let,Terénní - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Žerotínova 319, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:730 190 733
Email:janoskova@diakonievm.cz
Web:www.diakonievm.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou lidé starší 18 let, kteří potřebují pomoc se zvládnutím péče o své blízké (seniory, lidi s handicapy, nemocné a umírající) nebo kteří se na péči o své blízké připravují, a pozůstalí.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním „Poradny pro pečující“ Diakonie ČCE – střediska ve Valašském Meziříčí je provázet osoby, které pečují nebo se chystají pečovat o své blízké zejména v domácím prostředí. Poradna usiluje, aby pečující zvládli péči po stránce odborné, sociální, využívali vhodných kompenzačních či technických pomůcek a zajistili si potřebné finanční podmínky. Poradna podporuje pečující, aby dokázali zajišťovat i své potřeby a vytvářet si potřebný prostor pro odpočinek, regeneraci sil a sociální vztahy. Pečující doprovázíme i v  době po smrti jejich blízkých.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována bezplatně na základě uzavřené ústní smlouvy.

Poskytované činnosti:

1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

    - zprostředkování navazujících služeb

2. sociálně terapeutické činnosti

    - poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech a práva

3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstárávání osobních záležitostí

   - pomoc při vyřizování běžných záležitostí

   - pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným soicálním prostředím

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 1408216
  • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
  • Skupina služby: Sociální poradenství
  • Služba je poskytována od: 01.02.2017

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 08:00 - 15:00
Úterý: 08:00 - 15:00
Středa: 08:00 - 15:00
Čtvrtek: 08:00 - 14:00
Pátek: 08:00 - 13:00

Terénní forma

Pondělí: 10:00 - 14:00
Úterý: 09:00 - 12:00
Středa: 10:00 - 14:00
Čtvrtek: 09:00 - 12:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

47863561

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Žerotínova 319, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:602 777 252
Email:betak@diakonievm.cz
Web:www.diakonievm.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce