Jak pracovat s katalogem

Samaritán - služby pro lidi bez domova

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Akutní krize, ohrožení

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Otrokovice (Obec), Zlín (Obec), Napajedla (Obec)


Komu je služba určena

Osoby bez přístřeší

Osoby v krizi


Věkové skupiny

16-18 let (Terénní - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Moravní 936, 76502 Otrokovice
Telefon:605 564 039
Email:samaritan@otrokovice.charita.cz
Web:www.otrokovice.charita.cz

Další adresy služby

Adresa:Burešov 4886, 76001 Zlín
Adresa:Tylova 725, 76502 Otrokovice

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena mužům i ženám bez domova ve věku od 18-ti let. Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatele - tedy venku (lidem žijícím na nádražích, v parcích, vybydlených domech, squatech, chatách apod.)

Bližší specifikace cílové skupiny:

 • osoby bez střechy nad hlavou – přebývající např. ve squatech, stanech, pod mostem,
 • osoby, kterým hrozí propad do prostředí ulice – mají nejisté ubytování, žijí na ubytovnách,
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi,

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Terénního programu Samaritán je podpora a pomoc lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou domova v Otrokovicích, Zlíně a blízkém okolí.  Nepříznivá sociální situace je také spojena se špatnými hygienickými podmínkami, nedostatkem finančních prostředků, s dluhy, ztrátou rodinných vazeb, zaměstnání a s nízkou orientací v sociálním systému. Služba vyhledává lidi bez domova a je poskytována v jejich přirozeném prostředí.

Cílem terénního programu je poskytnout cílové skupině poradenství a tím nabídnout i možnost pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Zprostředkovávat kontakt se společenským prostředím. Skrze individuální plány nabízet pomoc při vyřizování běžných záležitostí, upevňování vztahů s rodinou, podporu sociálního začleňování, rozvoj a udržování osobních sociálních schopností a dovedností, poskytovat informace a snižovat rizika hrozících vlivem současného stylu života.

3. Nabízené činnosti

Služba pomáhá uživateli lépe se zorientovat ve společenských vztazích, při vyřizování běžných záležitostí, při kontaktu s rodinou a celkovém sociálním začleňování a snaží se uživatele motivovat k tomu, aby se opět zapojil do běžného života společnosti. Také se snaží o rozvoj jeho sociálních schopností a dovedností a zmírňuje rizika spojená s pobytem venku.
S uživateli služby je uzavírána ústní Smlouva o poskytování sociální služby.
Uživatelům služby jsou nabízeny doprovody při registraci na ÚP, vyřizování dávek pomoci v hmotné nouzi, důchodů, dokladů.

4. Specifika služby

Specifikem služby je materiální pomoc. Uživatelům je nabízena potravinová pomoc, zdravotnická pomoc, hygienická pomoc.
Dále služba zajíždí 1x za 14 dnů do terénu s dodávkovým automobilem a vydává teplou polévku, ošacení - tzv. Mobilní kancelář.
Na Vánoce je pořádána sbírka vánočního cukroví v kostelech. Toto cukroví je pak rozdáváno uživatelům služby.
 

Poskytnutí služby je odmítnuto žadateli, pokud:

 • není cílovou skupinou služby,
 • požaduje pomoc, kterou služba neposkytuje. (V takovém případě mu pracovníci zprostředkují dle aktuálních možností kontakt na požadovanou službu.),
 • je pod silným vlivem alkoholu nebo jiných psychotropních látek,
 • je agresivní.
 • Identifikátor sociální služby: 1553860
 • Druh sociální služby: § 69 - Terénní programy - pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.03.2006

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 07:30 - 11:30
Pondělí: 12:00 - 15:00
Úterý: 07:30 - 11:30
Úterý: 12:00 - 15:00
Středa: 07:30 - 11:30
Středa: 12:00 - 15:00
Čtvrtek: 07:30 - 11:30
Čtvrtek: 12:00 - 15:00
Pátek: 07:30 - 11:30
Pátek: 12:00 - 15:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Charita Otrokovice

IČ poskytovatele

46276262

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Na Uličce 1617, 76502 Otrokovice
Telefon:577 112 032
Email:reditel@otrokovice.charita.cz
Web:www.otrokovice.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce