Jak pracovat s katalogem

Středisko Naděje Zlín

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Zlín

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 20Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Díly IV 3692, 76001 Zlín
Telefon:775 868 837
Email:r.vitek@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Další adresy služby

Adresa:Na Honech I 5540, 76005 Zlín

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Sociálně terapeutická dílna je určená dospělým občanům s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, v nepříznivé sociální situaci, bez ohledu na trvalé bydliště.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Cílem sociální služby je pomoci lidem s mentálním postižením při rozvoji pracovních dovedností a návyků, podpořit jejich schopnosti pro samostatný život a pracovní uplatnění.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

Služba nabízí podporu při vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, které pomohou zvýšit možnosti uplatnění na trhu práce a v chráněných dílnách, smysluplnou a užitečnou činnost. Klienti se mohou naučit ve Svíčkárně Naděje ruční výrobu svíček a předmětů z včelího vosku, ruční výrobu voňavých mýdel. V Tkalcovně Naděje je tkalcovská dílna - tkaní koberců na různě velkých stavech. V prodejní části Tkalcovny i Svíčkárny se učí klienti základní prodejní dovednosti.

Pomoc při osobní hygieně, zajistíme oběd, pomůžeme s nácvikem zvládání péče o vlastní osobu. Klient zde najde společnost přátel a spolupracovníků.

Kurzy angličtiny, muzikoterapie, canisterapie, bazální stimulace, sportovní tréninky plavání a stolního tenis.

 

4. Specifika služby

Specifika služby:

Zařízení se nespecializuje na poskytování služeb osobám s těžkými smyslovými (zrakovými a sluchovými) vadami, osobám vyžadujícím péči v rozsahu služby osobní asistence. Zařízení nemá bezbariérový přístup.

 

Služby nemůžeme poskytnout:

Osobám závislým na alkoholu nebo jiných návykových látkách.

Osobám, jejichž zdravotní či duševní stav vyžaduje poskytování intenzivní nebo specializovanou péči.

Osobám, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

  • Identifikátor sociální služby: 1840335
  • Druh sociální služby: § 67 - Sociálně terapeutické dílny
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.09.2001

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 07:00 - 15:00Díly IV/3692, Zlín
Pondělí: 07:00 - 15:00Na Honech I 5540, Zlín
Úterý: 07:00 - 15:00Díly IV/3692, Zlín
Úterý: 07:00 - 15:00Na Honech I 5540, Zlín
Středa: 07:00 - 15:00Díly IV/3692, Zlín
Středa: 07:00 - 15:00Na Honech I 5540, Zlín
Čtvrtek: 07:00 - 15:00Díly IV/3692, Zlín
Čtvrtek: 07:00 - 18:00Na Honech I 5540, Zlín
Pátek: 07:00 - 15:00Na Honech I 5540, Zlín
Pátek: 07:00 - 15:00Díly IV/3692, Zlín

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

NADĚJE, pobočka Zlín

IČ poskytovatele

00570931

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:K Brance 11, 15500 Praha
Telefon:575 758 131
Email:katerina.pivonkova@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Tkalcovská dílnaVýrobky svíčkařské dílny


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce