Jak pracovat s katalogem

Středisko Naděje Zlín-Jižní Svahy

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Zlín

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 10Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s ALZ a jinými typy demencí


Věkové skupiny

65-80 let (Ambulantní - Službu mohou využívat uživatelé od 50 let věku.)

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Voženílkova 5563, 76005 Zlín
Telefon:603 281 676
Email:j.chovancova@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba denního stacionáře je určena lidem starším 50 let, kteří jsou postižení Alzheimerovou nemocí nebo jiným druhem demence. Podrobnější informace jsou k dispozici zde - http://nadeje.cz/zlin/denni_stacionar_pro_osoby_s_demenci

2. Smysl, poslání a cíl služby

Denní stacionář vytváří přátelské, domácí a bezpečné prostředí lidem postiženým demencí, ve kterém mohou strávit větší část dne. Pečujícím rodinám umožňuje žít svůj život při současném zajištění kvalitní péče o blízkého člověka.

Více informací zde - http://nadeje.cz/zlin/denni_stacionar_pro_osoby_s_demenci

3. Nabízené činnosti

Našim klientům nabízíme a poskytujeme tyto služby:

- zajištění péče o člověka postiženého demencí v bezpečném a podnětném prostředí;

- pomoc a podporu při péči o sebe sama (oblékání, hygiena, stravování);

- nabídka stravy (snídaně, obědy, svačiny);

- aktivizace (cvičení, rukodělné činnosti, kulturní programy, cvičení paměti, čtení, zpívání, poslech hudby, možnost návštěvy bohoslužeb v nedalekém Domě pokojného stáří apod.);

- umožnění bezpečného pobytu venku při pěkném počasí;

- podpora přátelských vztahů;

- pomoc při obstarávání osobních záležitostí.

Klientům jsou k dispozici dvě místnosti v přízemí bytového domu (společenská místnost s kuchyňskou linkou, prostorem pro aktivizační činnosti, televize, polohovací kardiokřesla a odpočinková místnost s polohovacím lůžkem a sedačkou). Dále také dvě bezbariérové toalety a sprchový kout. V blízkém okolí se nachází park, který umožňuje procházky a pobyt venku v pěkném prostředí.

4. Specifika služby

Služba je určena klientům již od 50 let. Díky blízkosti Domu pokojného stáří mohou klienti využívat také některé aktivity, probíhající na domově, např. bohoslužby a muzikoterapii.

  • Identifikátor sociální služby: 5181469
  • Druh sociální služby: § 46 - Denní stacionáře
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.08.2013

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 7:00 - 16:30
Úterý: 7:00 - 16:30
Středa: 7:00 - 16:30
Čtvrtek: 7:00 - 16:30
Pátek: 7:00 - 16:30

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Platby v denním stacionáři jsou prováděny podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Způsob platby je individuální. Klient hradí stravování podle skutečně odebrané stravy, za provedené úkony péče a případně za objednané fakultativní služby.

Podrobnější informace o platbách najdete na http://nadeje.cz/zlin/denni_stacionar_pro_osoby_s_demenci, záložka "ceníky".

Fakultativní činnosti

ANO

Našim klientům nabízíme tyto fakultativní služby:

- dovoz a odvoz ze stacionáře

- dohled nad podáváním léků.

Sazebník fakultativních služeb je přílohou smlouvy o poskytování sociální služby.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Prostory denního stacionáře jsou plně bezbariérové.

Název poskytovatele

NADĚJE, pobočka Zlín

IČ poskytovatele

00570931

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:K Brance 11, 15500 Praha
Telefon:575 758 131
Email:katerina.pivonkova@nadeje.cz
Web:www.nadeje.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Vstup do denního stacionářeKoupelna se sprchovým koutem


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce