Jak pracovat s katalogem

Terénní program Cusanus

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Akutní krize, ohrožení

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Uherské Hradiště (Obec)


Komu je služba určena

Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy


Věkové skupiny

16-18 let (Terénní - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Průmyslová 1299, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:734 510 396
Email:zdenek.vavra@uhradiste.charita.cz
Web:www.uhradiste.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Ženy a muži od 18 let, kteří vedou rizikový způsob života.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Terénního programu Cusanus je podpořit jednotlivce či páry v nepříznivé sociální situaci, kteří vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi. Služba je poskytována ženám i mužům v jejich přirozeném prostředí. Činnost služby je zaměřena na dosažení příznivých změn v dosavadním způsobu života uživatelů.

Cíle služby:

Vzhledem k uživateli:

  • Uspokojení některých základních životních potřeb uživatelů služby prostřednictvím materiální pomoci.
  • Zvýšení informovanosti uživatelů služby o možnostech řešení jejich nepříznivé sociální situace a hledání způsobů, jak změnit tuto situaci.

Vzhledem ke společnosti:

  • Zmírňování dopadu rizikového způsobu života ve Zlínském kraji
  1. pomocí samotné realizace služby;
  2. seznamováním veřejnosti s problematikou rizikového způsobu života.

3. Nabízené činnosti

a. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. zprostředkování účasti na osvětových akcích zaměřených na sociální vyloučení a zdravotní oblast).

b. Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů – materiální pomoc (např. potraviny, oblečení, hygienické potřeby, zdravotnický materiál), předávání informací o rizicích, spojených se současným způsobem života (např. zdravotní rizika), informace z oblasti zaměstnanosti (např. pracovní inzeráty), doprovody na úřady (např. registrace na ÚP, vyřizování osobních dokladů, vyřizování sociálních dávek, důchodů), zprostředkování kontaktů s rodinou, zprostředkování návazných služeb (např. azylové domy, odborné sociální poradenství, zdravotnická pomoc, terapeutické komunity, ubytovny), umožnění přístupu k PC a internetu za asistence pracovníka.

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 2818591
  • Druh sociální služby: § 69 - Terénní programy - pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.02.2015

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Charita Uherské Hradiště

IČ poskytovatele

44018886

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Velehradská třída 247, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:572 550 137
Email:reditel@uhradiste.charita.cz
Web:www.uhradiste.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce