Jak pracovat s katalogem

Terénní služba rodinám s dětmi

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Samostatnost, osobní rozvoj

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Otrokovice (ORP)


Komu je služba určena

Rodiny s dítětem/dětmi


Věkové skupiny

Do 1 roku věku

1-6 let

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Na Uličce 1617, 76502 Otrokovice
Telefon:737 331 954
Email:tsr@otrokovice.charita.cz
Web:www.otrokovice.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena rodinám s dětmi do 18 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Podporujeme rodiny, které se ocitly v obtížné životní situaci, se kterou si rodiče neví, nebo neumí poradit, a která se negativně dotýká dítěte. Prostřednictvím spolupráce s rodinou usilujeme o to, aby rodina získala potřebné znalosti a dovednosti k úspěšnému zvádnutí nastálé situace.

3. Nabízené činnosti

 • základní sociální poradenství
 • poskytnutí informací v oblasti vývojových potřeb dětí
 • podora a nácvik činností v oblasti výchovy dětí, podpora rodičovské role
 • poskytnutí informací a nácvik činností v oblasti péče o dítě
 • podpora při zavádění a udržení hygienických zásad a návyků
 • podpora při uspořádání a plánování činností v průběhu dne v domácnosti
 • podpora a nácvik finančního hospodaření (rodinný rozpočet; prioritní úhrady; nastavení splátkových kalendářů v siuaci zadlužení; podpora v řešení exekucí)
 • podpora při hledání zaměstnání
 • podpora, případně nácvik činností při školní přípravě dětí, docházce dětí do školy, kontaktu se školou, poradenství v oblasti dalšího vzdělávání dětí
 • pomoc a podpora s výběrem a zajištěním volnočasové aktivity pro dítě, rodinu
 • podpora v řešení bytové situace
 • podpora v prevenci nežádoucího chování dítěte
 • předání informací o možnostech sociálních dávek, důchodů, podpora při jejich vyřizování, včetně doprovodu
 • podpora zachování rodinných vazeb v případě pobytu dítěte v ústavní výchově, a podpora vytváření podmínek pro návrat dítěte do rodiny
 • doprovod a nácvik chování při jednání s institucemi, např. v kontaktu s dětským domovem, s lékaři, se školou, s úřadem práce
 • zprostředkování kontaktu na další návazné služby
 • videotrénink interakcí (VTI)

4. Specifika služby

Spolupráce rodiny s naší službou je dobrovolná. Pracovnice dochází do domácnosti rodiny.

Služba je poskytována na základě písemné smlouvy.

Společně s uživatelem služby je vypracován individuální plán, kde jsou konkretizovány kroky vedoucí k cíli, který chce uživatel dosáhnout.

Služba je poskytována v rámci ORP Otrokovice (Halenkovice; Komárov; Napajedla; Oldřichovice; Pohořelice; Spytihněv; Tlumačov; Žlutava)

 • Identifikátor sociální služby: 9696552
 • Druh sociální služby: § 65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.03.2006

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 08:00 - 16:30
Úterý: 08:00 - 16:30
Středa: 08:00 - 16:30
Čtvrtek: 08:00 - 16:30
Pátek: 08:00 - 16:30

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Charita Otrokovice

IČ poskytovatele

46276262

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Na Uličce 1617, 76502 Otrokovice
Telefon:577 112 032
Email:reditel@otrokovice.charita.cz
Web:www.otrokovice.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce