Jak pracovat s katalogem

Na úvodní straně bylo filtrováno podle: Droga a závislost


Rozšířit filtr Zrušit filtr

Přehled vyhledaných služeb

Počet nalezených výsledků: 15
Tisk E-Mail PDF Excel Word
Označit vše Rozbalit vše

Centrum Archa

Druh sociální služby: § 62 - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

SAMOSTATNOST, OSOBNÍ ROZVOJ - pomoc osobě, která si prostřednictvím nabízené sociální služby může osvojit nebo upevnit sociální, psychické či fyzické schopnosti a dovednosti vedoucí k samostatnosti. VOLNÝ ČAS - pomoc osobám, které chtějí využít sociální službou nabízené podmínky pro smysluplné trávení volného času a aktivity, které vedou k samostatnosti anebo osobnímu rozvoji. Nabízené aktivity nenahrazují běžně dostupné veřejné služby.
Telefon:775 677 887
Email:centrumarcha@centrumarcha.cz
Adresa:Palackého 138, 75501 Vsetín
Web:www.centrumarcha.cz
Detail
služby

Ambulantní / navštívím službu: Vsetín

Komu je služba určena: Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkáchvíce více

Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji

Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství

Telefon:777 478 088
Email:krajcova@odaneruce.cz
Adresa:Zlín 86, 76001 Zlín
Web:
Detail
služby

Ambulantní / navštívím službu: Zlín

Komu je služba určena: Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách (hazardní hráči a jejich blízcí, závislí na počítačových hrách)více více
RADA, INFORMACE - pomoc osobám, které potřebují získat odborné sociální poradenství.
Telefon:577 210 809
Email:info@centrum-poradenstvi.cz
Adresa:U Náhonu 5208, 76001 Zlín
Web:www.centrum-poradenstvi.cz
Detail
služby

Ambulantní / navštívím službu: Zlín, Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín

Terénní / služba přijde za mnou: Zlínský kraj

Komu je služba určena: Rodiny s dítětem/dětmi, Oběti domácího násilí, Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, Osoby v krizivíce více

Domov se zvláštním režimem Pržno

Druh sociální služby: § 50 - Domovy se zvláštním režimem - pro osoby závislé na návykových látkách

Telefon:571 452 219
Email:kucerova@sluzbyvsetin.cz
Adresa:Pržno 9, 75623 Pržno
Web:www.sluzbyvsetin.cz
Detail
služby

Pobytová / služba s bydlením: Pržno

Komu je služba určena: Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách (muži i ženy od 40-ti let)více více

Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace

Druh sociální služby: § 50 - Domovy se zvláštním režimem - pro osoby s duševním onemocněním

Telefon:577 335 437
Email:socialni@dssnavojna.cz
Adresa:Návojná 100, 76332 Návojná
Web:www.dssnavojna.cz
Detail
služby

Pobytová / služba s bydlením: Návojná

Komu je služba určena: Osoby s chronickým duševním onemocněním, Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkáchvíce více

K centrum Zlín

Druh sociální služby: § 59 - Kontaktní centra

SAMOSTATNOST, OSOBNÍ ROZVOJ - pomoc osobě, která si prostřednictvím nabízené sociální služby může osvojit nebo upevnit sociální, psychické či fyzické schopnosti a dovednosti vedoucí k samostatnosti.
Telefon:776 256 510
Email:kc@onyxzlin.cz
Adresa:Gahurova 1563, 76001 Zlín
Web:www.os-onyx.cz
Detail
služby

Ambulantní / navštívím službu: Zlín

Komu je služba určena: Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, Osoby v krizivíce více

Kontaktní a poradenské centrum Plus

Druh sociální služby: § 59 - Kontaktní centra

SAMOSTATNOST, OSOBNÍ ROZVOJ - pomoc osobě, která si prostřednictvím nabízené sociální služby může osvojit nebo upevnit sociální, psychické či fyzické schopnosti a dovednosti vedoucí k samostatnosti.
Telefon:734 237 840
Email:silvia.kluckova@kromeriz.charita.cz
Adresa:Ztracená 63, 76701 Kroměříž
Web:www.charita.kromeriz.cz
Detail
služby

Ambulantní / navštívím službu: Kroměříž

Komu je služba určena: Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách (Ambulantní sociální a poradenské služby jsou poskytovány uživatelům nelegálních drog a jejich blízkým.)více více

Kontaktní centrum Klíč

Druh sociální služby: § 59 - Kontaktní centra

SAMOSTATNOST, OSOBNÍ ROZVOJ - pomoc osobě, která si prostřednictvím nabízené sociální služby může osvojit nebo upevnit sociální, psychické či fyzické schopnosti a dovednosti vedoucí k samostatnosti.
Telefon:571 436 900
Email:kc-klic@seznam.cz
Adresa:Ohrada 1879, 75501 Vsetín
Web:www.agarta.cz
Detail
služby

Ambulantní / navštívím službu: Vsetín

Komu je služba určena: Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkáchvíce více

Kontaktní centrum v Uherském Hradišti

Druh sociální služby: § 59 - Kontaktní centra

SAMOSTATNOST, OSOBNÍ ROZVOJ - pomoc osobě, která si prostřednictvím nabízené sociální služby může osvojit nebo upevnit sociální, psychické či fyzické schopnosti a dovednosti vedoucí k samostatnosti.
Telefon:777 916 269
Email:kcentrum.uh@podaneruce.cz
Adresa:Šromova 136, 68601 Uherské Hradiště
Web:
Detail
služby

Ambulantní / navštívím službu: Uherské Hradiště

Terénní / služba přijde za mnou: Uherské Hradiště (Obec), Uherský Brod (Obec), Kunovice (Obec), Staré Město (Obec), Bojkovice (Obec)

Komu je služba určena: Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách (Uživatelé nealkoholových drog a jejich blízcí)více více

MOSTY služby následné péče

Druh sociální služby: § 64 - Služby následné péče

SAMOSTATNOST, OSOBNÍ ROZVOJ - pomoc osobě, která si prostřednictvím nabízené sociální služby může osvojit nebo upevnit sociální, psychické či fyzické schopnosti a dovednosti vedoucí k samostatnosti.
Telefon:775 677 887
Email:centrumarcha@centrumarcha.cz
Adresa:Palackého 138, 75501 Vsetín
Web:www.centrumarcha.cz
Detail
služby

Ambulantní / navštívím službu: Vsetín

Komu je služba určena: Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách (Osoby závislé na návykových látkách, které absolvovaly léčení své závislosti v lůžkovém zdravotnickém zařízení nebo ambulantně nebo absolvovaly minimálně tříměsíční pobyt v terapeutické komunitě. Dále též osoby, které se aktuálně podrobují ambulantní léčbě nebo se rozhodly samy abstinovat.)více více

Streetwork Zlín

Druh sociální služby: § 69 - Terénní programy - pro osoby závislé na návykových látkách

SAMOSTATNOST, OSOBNÍ ROZVOJ - pomoc osobě, která si prostřednictvím nabízené sociální služby může osvojit nebo upevnit sociální, psychické či fyzické schopnosti a dovednosti vedoucí k samostatnosti.
Telefon:773 579 454
Email:streetwork@onyxzlin.cz
Adresa:Gahurova 1563, 76001 Zlín
Web:www.os-onyx.cz
Detail
služby

Terénní / služba přijde za mnou: Otrokovice (ORP), Vizovice (ORP), Zlín (ORP)

Komu je služba určena: Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, Osoby v krizivíce více

Středisko komplexní péče pro rodinu, školu a duševní zdraví, LUISA, z.s.

Druh sociální služby: § 70 - Sociální rehabilitace

SAMOSTATNOST, OSOBNÍ ROZVOJ - pomoc osobě, která si prostřednictvím nabízené sociální služby může osvojit nebo upevnit sociální, psychické či fyzické schopnosti a dovednosti vedoucí k samostatnosti.
Telefon:572 630 241
Email:luisa.ub@seznam.cz
Adresa:Bří Lužů 116, 68801 Uherský Brod
Web:www.luisa-centrum.cz
Detail
služby

Ambulantní / navštívím službu: Uherský Brod

Terénní / služba přijde za mnou: Uherský Brod (Obec)

Komu je služba určena: Osoby s mentálním postižením, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s chronickým duševním onemocněním, Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkáchvíce více

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji

Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství

RADA, INFORMACE - pomoc osobám, které potřebují získat odborné sociální poradenství.
Telefon:777 478 088
Email:terapie.zk@podaneruce.cz
Adresa:Zlín 86, 76001 Zlín
Web:
Detail
služby

Ambulantní / navštívím službu: Zlín

Komu je služba určena: Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách (uživatelé alkoholu, nealkoholových návykových látek, gambleři, jejich blízcí a příbuzní)více více

Terénní program

Druh sociální služby: § 69 - Terénní programy - pro osoby závislé na návykových látkách

SAMOSTATNOST, OSOBNÍ ROZVOJ - pomoc osobě, která si prostřednictvím nabízené sociální služby může osvojit nebo upevnit sociální, psychické či fyzické schopnosti a dovednosti vedoucí k samostatnosti.
Telefon:571 436 900
Email:kc-klic@seznam.cz
Adresa:Ohrada 1879, 75501 Vsetín
Web:www.agarta.cz
Detail
služby

Terénní / služba přijde za mnou: Vsetín (Obec), Valašské Meziříčí (Obec), Rožnov pod Radhoštěm (Obec), Valašské Klobouky (Obec)

Komu je služba určena: Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkáchvíce více

Terénní program Plus

Druh sociální služby: § 69 - Terénní programy - pro osoby závislé na návykových látkách

SAMOSTATNOST, OSOBNÍ ROZVOJ - pomoc osobě, která si prostřednictvím nabízené sociální služby může osvojit nebo upevnit sociální, psychické či fyzické schopnosti a dovednosti vedoucí k samostatnosti.
Telefon:734 237 840
Email:silvia.kluckova@kromeriz.charita.cz
Adresa:Ztracená 63, 76701 Kroměříž
Web:www.charita.kromeriz.cz
Detail
služby

Terénní / služba přijde za mnou: Bystřice pod Hostýnem (Obec), Holešov (Obec), Hulín (Obec), Chropyně (Obec), Morkovice-Slížany (Obec), Kroměříž (Obec)

Komu je služba určena: Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách (Terénní sociální a poradenské služby jsou poskytovány uživatelům nelegálních drog a jejich blízkým.)více více