Jak pracovat s katalogem

Zlínský kraj nezodpovídá za správnost údajů a dat u jednotlivých poskytovatelů a jimi poskytovaných sociálních služeb. Za aktuálnost a správnost dat zodpovídá vždy poskytovatel sociálních služeb.