Jak pracovat s katalogem

Zlínský kraj

http://www.kr-zlinsky.cz/

 • Plánování a rozvoj sociálních služeb ve Zlínském kraji

http://www.kr-zlinsky.cz/planovani-a-rozvoj-socialnich-sluzeb-ve-zlinskem-kraji-cl-222.html

 • Dotační řízení

http://www.kr-zlinsky.cz/financovani-socialnich-sluzeb-ve-zlinskem-kraji-cl-1673.html

 • Kontakty na odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje

http://ts.kr-zlinsky.cz/?odb=6976

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

http://www.mpsv.cz/cs/

Registr poskytovatelů sociálních služeb

https://www.mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb

Obce s rozšířenou působností (ORP) na území Zlínského kraje

 

 • Bystřice pod Hostýnem

https://www.bystriceph.cz/

 • Holešov

http://www.holesov.cz

 • Kroměříž

http://www.mesto-kromeriz.cz

 • Luhačovice

http://www.luhacovice.cz

 • Otrokovice

http://www.otrokovice.cz

 • Rožnov pod Radhoštěm

http://www.roznov.cz

 • Uherské Hradiště

http://www.mesto-uh.cz

 • Uherský Brod

http://www.ub.cz

 • Valašské Klobouky

http://www.valasskeklobouky.cz

 • Valašské Meziříčí

http://www.valasskemezirici.cz

 • Vizovice

http://www.vizovice.eu

 • Vsetín

http://www.vsetin.eu

 • Zlín

http://www.zlin.eu

Krajská pobočka úřadu práce ve Zlíně, jejímž správním obvodem je území Zlínského kraje

https://www.uradprace.cz/web/cz/zlinsky-kraj#obsah

Okresní správy sociálního zabezpečení ve Zlínském kraji

 

 • okres Kroměříž

https://www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/zlinsky-kraj/kromeriz#obsah

 • okres Uherské Hradiště

https://www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/zlinsky-kraj/uherske-hradiste#obsah

 • okres Vsetín

https://www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/zlinsky-kraj/vsetin#obsah

 • okres Zlín

https://www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/zlinsky-kraj/zlin#obsah

Probační a mediační služba ČR

https://www.pmscr.cz/