Dům pokojného stáří Naděje Nedašov, Domovy pro seniory, NADĚJE, oblast Nedašov

Území, na kterém je služba poskytována

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Nedašov (OBEC)

 • Kapacita: 15

Komu je služba určena

 • Senioři

Věkové skupiny

 • 65-80 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena seniorům od 65 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním je poskytovat pobytové služby a sociálně-zdravotní péči seniorům, kteří vzhledem ke svému věku, změnám zdravotního stavu a snížené soběstačnosti nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby.

Cílem je pomoc uživatelům s úkony, které nejsou schopni zvládnout sami. Aktivizací a motivací přispět k co nejdelšímu udržení stávajících schopností. Podporou v udržení přirozených vztahových sítí a ve využívání běžně dostupných služeb připodobnit jejich život k životu v přirozeném prostředí.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem. Ve smlouvě je stanoven osobní cíl a rozsah činností podle skutečných potřeb uživatele. Jedná se zejména o tyto činnosti:

 • ubytování - v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích s hygienickým zařízením; pokoj je vybaven polohovacím lůžkem s antidekubitní matrací, stolkem k lůžku, jídelním stolem a židlí, šatní skříní, poličkou; na přání uživatele lze umožnit vybavení pokoje svým vlastním nábytkem a dalšími doplňky,
 • stravování - je poskytováno v rozsahu 4 jídel (snídaně, oběd, svačina, večeře), u diabetiků v rozsahu 6 jídel (obohaceno o dopolední svačinku a druhou večeři); jídlo se čerstvě připravuje ve vlastní kuchyni s ohledem na diabetická omezení,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (oblékání, přesun na lůžko nebo vozík, podávání jídla a pití),
 • pomoc při osobní hygieně,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • duchovní a pastorační péči.

4. Specifika služby

Služba nemůže být poskytnuta osobě,

 • která má závislost na alkoholu a omamných látkách,
 • jejíž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení,
 • jejíž zdravotní stav nevyžaduje pomoc při zajištění soběstačnosti (není přiznán příspěvek na péči).
 • Identifikátor sociální služby: 4961534
 • Druh sociální služby: § 49 - Domovy pro seniory
 • Skupina služeb: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována: 01.06.1991 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA
 • Úhrada za ubytování - výše je stanovena podle druhu pokoje (jednolůžkový, dvoulůžkový, třílůžkový).
 • Úhrada za stravu - podle diety.
 • Úhrada za péči a služby - hrazena z příspěvku na péči.

Po úhradě za služby musí uživateli zůstat vždy minimálně 15 % z jeho příjmu.

Ceny za výše uvedené služby lze získat na kontaktu: sociální pracovník, tel. 737 482 278.

Fakultativní činnost

ANO
 • Úhrada za dopravu služebním automobilem na vyžádání uživatele.
 • Úhrada za připojení ke kabelovému rozvodu signálu.

Ceny za výše uvedené fakultativní služby lze získat na kontaktu: sociální pracovník, tel. 737 482 278.

Dále jsou nabízeny zprostředkovatelské služby jako pedikúra, masáže, holič, kadeřník. Úhrady za tyto služby jsou dány sazebníky jednotlivých externích poskytovatelů a uživatel je hradí přímo těmto poskytovatelům. Zprostředkování služby není zpoplatněno.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Služba je poskytována v pěti samostatných dvoupodlažních domech. První nadzemní podlaží je bezbariérové, schodiště do druhého nadzemní podlaží je řešeno schodolezem nebo schodišťovou plošinou.

Název poskytovatele

NADĚJE, oblast Nedašov

IČ poskytovatele

00570931

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Kontaktujte službu