Raná péče pro Moravu a Slezsko, Raná péče, Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Území, na kterém je služba poskytována

Toto je služba, která může zajet do Vaší vesnice. Jihomoravský kraj (KRAJ)Moravskoslezský kraj (KRAJ)Olomoucký kraj (KRAJ)Zlínský kraj (KRAJ)

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Olomouc (OBEC)

Komu je služba určena

 • Osoby se ZP - osoby se sluchovým postižením
 • Rodiny s dítětem/dětmi
 • Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Věkové skupiny

 • 11-15 let
 • 16-18 let
 • 19-26 let
 • 1-6 let
 • Do 1 roku věku
 • 27-64 let
 • 7-10 let

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: třída 3. května 325,76302 Zlín

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou služby jsou rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením raného věku na Moravě. Služby rané péče mohou využít rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením do sedmi let věku na základě vlastního rozhodnutí. Služby střediska mohou využít také rodiny, ve kterých vyrůstají děti raného věku v péči rodičů se sluchovým postižením Služby mohou být rodinám poskytovány od narození dítěte nebo odhalení jeho sluchového postižení (či vyslovení podezření) do nástupu dítěte do školského zařízení nebo jiné návazné služby, maximálně do sedmi let věk dítěte.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání Rané péče pro Moravu a Slezsko Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. je posilovat kompetence rodiny s dětmi (nejvýše do sedmi let věku) se sluchovým nebo kombinovaným postižením a snižovat její závislost na sociálních systémech. Cíl rané péče Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.je sociální integrace rodiny a dítěte.Cíl služby je totožný s cíli danými pro poskytování služby rané péče v systému služeb sociální prevence popsanými v § 54 zákona 108 / 2006 Sb. O sociálních službách.Tento hlavní cíl služby je možné rozčlenit do několika dílčích cílů poskytování služby rané péče: 1. snížit negativní vliv postižení nebo ohrožení na rodinu dítěte a na jeho vývoj (informovanost rodiny o problematice sluchového postižení, o možnostech sluchové protetiky, podpora rodičů a dalších členů rodiny při hledání vhodné formy komunikace s dítětem se sluchovým nebo s kombinovaným postižením a její postupný rozvoj, zpřesnění diagnózy dítěte formou doporučení odborných vyšetření), 2. zvýšit vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy (komplexní rozvoj dítěte ve všech oblastech jeho vývoje – celkový psychomotorický vývoj), 3. posílit kompetence rodiny a snížit její závislost na sociálních systémech (postupné nabývání jistoty a sebedůvěry rodičů při péči a výchově dítěte se sluchovým nebo kombinovaným postižením a následné získání samostatnosti a nezávislosti na službě rané péče), 4. vytvořit pro dítě, rodinu i společnost podmínky sociální integrace (podpora sociálního začleňování rodiny a integrace dítěte s postižením do majoritní společnosti - zajištění návazné služby, informovanost odborné a laické veřejnosti o existenci a nabídce služby rané péče pro rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením)..

3. Nabízené činnosti

 • pravidelné konzultace v rodině
 • podpora psychomotorického vývoje s důrazem na podporu rozvoje komunikace prostřednictvím stimulace a přímé práce s dítětem
 • sociální poradenství
 • zprostředkování odborných vyšetření a konzultací
 • půjčování speciálních pomůcek a hraček
 • půjčování odborné literatury
 • nácvik na audiometrické vyšetření
 • poradenství při výběru kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
 • poradenství při výběru školského zařízení nebo jiné návazné služby
 • individuální konzultace s dalšími odborníky (logoped, lektor znakového jazyka, fyzioterapeut, aj.)
 • doprovod při návštěvě lékaře, zařízení nebo při jednání s institucemi
 • zprostředkování kontaktu s dalšími rodinami
 • přednášky a semináře pro rodiče

4. Specifika služby

Služba je zaměřena přímo na rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením raného věku. Je poskytována formou pravidelných terénních konzultací přímo v domácím prostředí rodiny. Poradkyně rané péče vyjíždí z centrálního pracoviště na terénní konzultace do celého území Zlínského kraje.

 • Identifikátor sociální služby: 7118025
 • Druh sociální služby: § 54 - Raná péče
 • Skupina služeb: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována: 01.01.2005 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Úterý  :  07:00-19:00
   Pondělí  :  07:00-19:00
   Čtvrtek  :  07:00-19:00
   Pátek  :  07:00-19:00
   Středa  :  07:00-19:00
 •  
 • Ambulantní
  • Úterý  :  12:00-17:00
   Pondělí  :  08:00-16:00
   Čtvrtek  :  12:00-17:00
   Středa  :  12:00-17:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE
 • Kurz komunikačních dovedností s dítětem se sluchovým postižením raného věku.
 • Individuální konzultace s lektorem znakového jazyka.
 • Zapůjčení digitálních sluchadel na dobu nezbytně nutnou.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Služba probíhá teréní formou v domácím prostředí uživatelů. Raná péče pro Moravu a Slezsko Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.sídlí v prvním patře budovy, která nemá výtah. Nicméně v případě ambulantní konzultace na pracovišti, je možné zapůjčit místnost v přízemí budovy, kde je k dispozici i bezbariérové WC.

Název poskytovatele

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

IČ poskytovatele

00499811

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Raná péče pro Moravu a Slezsko, Raná péče, Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Kontaktujte službu