ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z.s., Terénní programy, ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z.s.

Území, na kterém je služba poskytována

Toto je služba, která může zajet do Vaší vesnice. Zlínský kraj (KRAJ)

Komu je služba určena

 • Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

Věkové skupiny

 • Bez omezení věku

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Terénní program - služba je určena dospělým osobám sociálně, společensky a kulturně vyloučeným, nebo vyloučením ohroženým osobám, zejména Romům bez omezení věku, žijícím na území Zlínského kraje. Může se jednat o osoby žijící ve vyloučených lokalitách, osoby nezaměstnané, v obtížné finanční situaci, zadlužené, s dluhy na nájmu a službách s tím spojených, osoby mají problémy v soužití s majoritní společností, osoby neplnící si řádně své povinnosti spojené s výchovou dětí, osoby obtížně hledající pracovní uplatnění, osoby negramotné, osoby neznalé svých práv a povinností a neschopné si informace samostatně obstarat. Prostřednictvím bezplatného poradenství poskytovaného odbornými pracovníky v místě bydliště klientů, pomáháme řešit problematické životní situace a zmírňovat jejich následky. Sekundární cílovou skupinou naší služby jsou děti.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním terénního programu je kontaktovat a nabídnout pomoc sociálně vyloučeným nebo vyloučením ohrženým osobám, zejména Romům žijícím na území Zlínského kraje, prostřednictvím bezplatného poradenství poskytovaného odbornými pracovníky v přirozeném prostředí uživatelů služby. Cílem naší služby je samostatný uživatel, který si plní řádně své povinnosti se stabilizovanou bytovou situací, schopný si udržet a rozvíjet dobré vztah v rodině i širším okolí a hospodařit s prostředky, které má k dispozici.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je uzavřena na základě písemného Záznamu o uzavření ústní dohody o poskytování služby v oblastech: základní poradenství, poradenství v nezaměstnanosti, poradenství při řešení bytové situace, funkční hospodaření domácnosti, pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a osobních záležitostí, asistence při jednání s institucemi, pomoc při komunikaci se školou a MŠ, pomoc s orientací v dokumentech, pomoc při řešení v soužití s okolím, motivace ke zdravému životnímu stylu, zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, podpora pro rozvoj a udržení osobních a sociálních schopností, jiné. Služba je poskytována terénní formou v přirozeném prostředí uživatele a je bezplatná.

4. Specifika služby

Služba není poskytována agresivním osobám, zájemcům závislým na drogách. Možnost využít služeb terénního programu mají i cizinci, pouze v případě, že jsou schopni bezproblémové komunikace v českém, slovenském nebo romském jazyce.

 • Identifikátor sociální služby: 6583408
 • Druh sociální služby: Terénní programy
 • Skupina služeb: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována: 01.06.2010 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pondělí  :  08:00-16:30  -  Okamžitá kapacita: 8 klientů
   Úterý  :  08:00-16:30
   Pátek  :  08:00-16:30
   Středa  :  08:00-16:30
   Čtvrtek  :  08:00-16:30
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z.s.

IČ poskytovatele

00568813

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Kontaktujte službu