Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s., Domovy pro seniory, Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s.

Území, na kterém je služba poskytována

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Bystřice pod Hostýnem (OBEC)

 • Kapacita: 58

Komu je služba určena

 • Senioři

Věkové skupiny

 • 65-80 let
 • 27-64 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Domov pro seniory je určen pro seniory od 60 let věku, kteří s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí.

https://www.cpszahrada.cz/

 

 

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním domova pro seniory je poskytování pobytové služby prostřednictvím pomoci a podpory jako důstojné náhrady za běžné domácí prostředí těm seniorům, kteří s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí. Pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb uživatelů, respektuje základní lidská práva a svobody, důstojnost a usiluje o sociální začleňování uživatelů.

Cílem poskytované sociální služby je

 • uživatel, který v zařízení za podpory poskytované služby důstojně prožije a dožije svoje stáří
 • uživatel, který je spokojený v těchto oblastech: ubytování, stravování, poskytování sociálně aktivizačních činností dle individuálních potřeb a zajištění soukromí
 • uživatel, který si za podpory poskytované sociální služby uchová co nejdéle svoje schopnosti a dovednosti, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a umí aktivně trávit svů

Zásady služby:

 • Individuální přístup - ke každému uživateli přistupujeme individuálně. Při poskytování služby přihlížíme ke schopnostem, možnostem a potřebám každého uživatele.
 • Respektování důstojnosti a práv uživatelů - ve vztahu k uživatelům vystupují zaměstnanci zdvořile, s projevy úcty. Snažíme se o vytváření laskavého, přátelského prostředí, které bude alespoň částečně nahrazovat přirozené sociální prostředí uživatele.
 • Uplatnění vlastní vůle uživatele - při poskytování služeb i při pracovním procesu v rámci organizace respektujeme svobodné rozhodnutí uživatelů, zda chtějí či nechtějí služby využívat a rozsah služby poskytujeme formou nabídky. Podporujeme vzájemnou důvěru uživatelů mezi ostatními uživateli a personálem.
 • Mlčenlivost - zachováváme v souladu se zákonem o sociálních službách a dalšími předpisy v souvislosti ve vztahu s ochranou osobních a zvláštních osobních údajů uživatelů.
 • Flexibilita - přizpůsobování služby potřebám uživatelů v souladu s možnostmi poskytovatele.

 

 

3. Nabízené činnosti

Podle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytuje služba domov pro seniory tyto základní činnosti:

 1. Poskytnutí ubytování
 2. Poskytnutí stravy.
 3. Pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu.
 4. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 6. Sociálně terapeutické činnosti
 7. Aktivizační činnosti
 8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

 • Identifikátor sociální služby: 6991665
 • Druh sociální služby: § 49 - Domovy pro seniory
 • Skupina služeb: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována: 01.10.2012 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Výše úhrady za stravování a ubytování je součástí Smlouvy o poskytování sociální služby, informace naleznete také na www.cpszahrada.cz nebo Vám je poskytne sociální pracovnice Centra pro seniory Zahrada, o.p.s. tel. č. 573 503 003, 730 181 368, email: socialni.pracovnice@cpszahrada.cz

Fakultativní činnost

ANO

Výše úhrad za fakultitivní služby jsou přílohou Smlouvy o poskytnutí sociální služby. Informace o fakultativních činnostech může také poskytnou sociální pracovnice.tel. č. 573 503 003, 730 181 368, email: socialni.pracovnice@cpszahrada.cz

 

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s.

IČ poskytovatele

29295327

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Kontaktujte službu