Terénní práce Elim, Terénní programy, Elim Vsetín, o.p.s.

Území, na kterém je služba poskytována

Toto je služba, která může zajet do Vaší vesnice. Valašské Klobouky (ORP)Vizovice (ORP)Vsetín (ORP)

Komu je služba určena

 • Oběti trestné činnosti
 • Imigranti a azylanti
 • Osoby bez přístřeší
 • Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Věkové skupiny

 • 19-26 let
 • 16-18 let
 • 65-80 let
 • 27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Terénní program je určen osobám bez přístřeší, osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, imigrantům a azylantům a obětem trestné činnosti, ve věku 18 - 80 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je poskytování podpory lidem v nepříznivé životní situaci a pomoc při řešení jejich specifických problémů.

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti služby:

· sociální poradenství

· zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

· pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Jednotlivé úkony poskytované v rámci služby:

· kontaktování osob bez přístřeší v místech jejich pobytu a nabídka pomoci a spolupráce při řešení jejich situace

· poskytování základního sociálního poradenství a potřebných informací o dostupných veřejných službách

· pomoc při vyřízení osobních dokladů

· pomoc při zajištění finančních prostředků (zejména dávek pomoci v hmotné nouzi)

· pomoc při sepisování dokumentů, při sestavování a podeji žádostí, doprovod na úřady

· zprostředkování možnosti provedení hygieny a výměny šatstva

· zprostředkování ubytování na noclehárně, v azylovém domě či ubytovně

· pomoc při zprostředkování kontaktu s rodinou nebo jinými blízkými osobami

· poskytování krizové intervence

· podpora při získávání a znovunabytí pracovních, osobních a sociálních schopností a dovedností

· zprostředkování možností aktivního trávení volného času

· nabídka potravinových balíčků a nápoje

 • Identifikátor sociální služby: 2633569
 • Druh sociální služby: Terénní programy
 • Skupina služeb: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována: 01.01.2014 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pondělí  :  9:00-14:00  -  Maximální okamžitá kapacita: 5 klientů
   Středa  :  9:00-14:00
   Pátek  :  9:00-14:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Elim Vsetín, o.p.s.

IČ poskytovatele

01955144

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Terénní práce Elim, Terénní programy, Elim Vsetín, o.p.s.

Kontaktujte službu