Noclehárna Rožnov; Noclehárna Elim, Noclehárny, Elim Vsetín, o.p.s.

Území, na kterém je služba poskytována

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Vsetín (OBEC)Rožnov pod Radhoštěm (OBEC)

Komu je služba určena

 • Osoby bez přístřeší

Věkové skupiny

 • 19-26 let
 • 16-18 let
 • 65-80 let
 • 27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Čechova 1027,75661 Rožnov pod Radhoštěm

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Okruh osob
Služba je poskytována osobám bez přístřeší:

 • mužům a ženám od 18 let,
 • dodržujícím pravidla služby a pokyny pracovníků,
 • nenarušujícím svým chováním a projevy soužití na noclehárně,
 • nevyžadujícím akutní lékařskou péči,
 • soběstačným (nepotřebujícím bezbariérovost, schopným vyjít schody, převléknout se bez pomoci, povléknout si lůžko, provést základní úkony osobní hygieny, samostatně se najíst aj.).

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání
V Noclehárnách poskytujeme osobám bez přístřeší možnost přenocovat a provést osobní hygienu.
Cíle:

 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a přenocování,
 • poskytnutí potravinové a materiální pomoci,
 • poskytnutí podpory při řešení nepříznivé sociální situace,
 • snížení sociálního a zdravotního rizika souvisejícího se životem na ulici.

 

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě ústní uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby. Smlouva bude předčasně ukončena, pokud uživatel nevyužije službu v průběhu 3 po sobě jdoucích měsíců od posledního noclehu.

O vstupu do noclehárny rozhoduje pracovník především podle projevů klienta (známky případného požití alkoholu či jiných návykových látek, ohrožující chování, schopnost domluvit se, reagovat na podněty apod.). Vstup do noclehárny je do orientační hranice 0,8 ‰ alkoholu.

4. Specifika služby

Důvody k ukončení ústní smlouvy:

 • Pokud uživatel nevyužije službu v průběhu 3 po sobě jdoucích měsíců od posledního noclehu.
 • Pokud dojde k uzavření smlouvy v Azylovém domě Elim a dále pokud si uživatel uzavře smlouvy s jiným nájemcem, např. na ubytovně, podnájem apod.
 • V případě hrubého porušování pravidel deklarovaných řádem noclehárny (sdělení je uživateli doručeno písemně).
 • Identifikátor sociální služby: 4955284
 • Druh sociální služby: § 63 - Noclehárny
 • Skupina služeb: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována: 01.01.2014 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Ambulantní
  • Středa  :  18:45-7:30  -  Vsetín
   Středa  :  19:00-7:00  -  Rožnov pod Radhoštěm
   Pondělí  :  18:45-7:30  -  Vsetín
   Pondělí  :  19:00-7:00  -  Rožnov pod Radhoštěm
   Úterý  :  18:45-7:30  -  Vsetín
   Úterý  :  19:00-7:00  -  Rožnov pod Radhoštěm
   Čtvrtek  :  18:45-7:30  -  Vsetín
   Čtvrtek  :  19:00-7:00  -  Rožnov pod Radhoštěm
   Pátek  :  18:45-7:30  -  Vsetín
   Pátek  :  19:00-7:00  -  Rožnov pod Radhoštěm
   Sobota  :  18:45-7:30  -  Vsetín
   Sobota  :  19:00-7:00  -  Rožnov pod Radhoštěm
   Neděle  :  18:45-7:30  -  Vsetín
   Neděle  :  19:00-7:00  -  Rožnov pod Radhoštěm
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

První noc je v rámci ústní smlouvy zdarma. Ceníky jsou dostupné na: http://www.elimvsetin.cz/o-sluzbe2 a http://www.elimvsetin.cz/o-sluzbe3

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Noclehárna Elim  ve Vsetíně - před vstupem do noclehárny pro muže jsou dva schody.

Noclehárna v Rožnově pod Radhoštěm se nachází v 2. NP (bez výtahu).

Název poskytovatele

Elim Vsetín, o.p.s.

IČ poskytovatele

01955144

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Noclehárna Rožnov; Noclehárna Elim, Noclehárny, Elim Vsetín, o.p.s.
Noclehárna Rožnov; Noclehárna Elim, Noclehárny, Elim Vsetín, o.p.s.
Noclehárna Rožnov; Noclehárna Elim, Noclehárny, Elim Vsetín, o.p.s.

Kontaktujte službu