Centrum Auxilium, Odlehčovací služby, Auxilium o.p.s.

Území, na kterém je služba poskytována

Toto je služba, která může zajet do Vaší vesnice. Valašské Meziříčí (ORP)Vsetín (ORP)Rožnov pod Radhoštěm (ORP)

Komu je služba určena

 • Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením
 • Osoby se ZP - osoby s poruchou autistického spektra
 • Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením
 • Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením

Věkové skupiny

 • 11-15 let
 • 19-26 let
 • 16-18 let
 • 1-6 let
 • 27-64 let
 • 7-10 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Odlehčovací služba je určena dětem se zdravotním postižením ve věku 1-18 let a osobám se zdravotním postižením ve věku 18-30 let.

Děti/osoby se zdravotním postižením:

- s tělesným postižením

- s mentálním postižením

- s poruchami autistického spektra

- s kombinovaným postižením

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním odlehčovací služby je zabezpečit dítěti/osobě se zdravotním postižením péči a podporu a tím poskytnout rodičům (zákonným zástupcům), kteří o dítě/osobu celodenně a řádně pečují nezbytný odpočinek.

Cílem odlehčovací služby je umožnit rodičům (zákonným zástupcům), kteří celodenně a řádně pečují o dítě/osobu se zdravotním postižením nezbytný odpočinek. Potřebný čas mohou využít dle svých potřeb a přání.

3. Nabízené činnosti

Odlehčovací služba poskytuje tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

e) sociálně terapeutické činnosti

f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

g) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

4. Specifika služby

Odlehčovací služba není určena dětem/osobám s kombinovaným postižením, kde převládá zrakové postižení, sluchové postižení nebo psychické poruchy.

Odlehčovací služba není určena dětem/ osobám se zdravotním postižením, kde se vyskytují psychické poruchy, které jsou v akutní fázi nemoci a nebo jsou tyto děti/osoby nebezpečné samy sobě nebo svému okolí.

 • Identifikátor sociální služby: 7875047
 • Druh sociální služby: § 44 - Odlehčovací služby
 • Skupina služeb: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována: 01.01.2014 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Úterý  :  06:00-18:00
   Pondělí  :  06:00-18:00
   Čtvrtek  :  06:00-18:00
   Pátek  :  06:00-18:00
   Středa  :  06:00-18:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Samotná hodina 120 Kč

Doba dojezdu asistenta 0,5 hod. Méně než 3 hodiny vcelku 90 Kč

Nad 3 hodiny vcelku 80 Kč

Doba dojezdu asistenta 1 hodinu Méně než 3 hodiny vcelku 100 Kč

Nad 3 hodiny vcelku 90 Kč

Doba dojezdu asistenta více než 1 hodinu Méně než 3 hodiny vcelku 110 Kč

Nad 3 hodiny vcelku 100 Kč

Osobní asistence o víkendu 130 Kč

Do výše úhrady se započítává pouze přímá péče s uživatelem. Cenově se liší podle časového rozpětí potřebného k realizaci cesty pracovníka mezi Centrem Auxilium a místem realizace služby a zpět.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Kancelář odlehčovací služby je umístěna v prostorách Polikliniky Vsetín ve 4 patře. Prostory jsou zcela bezbariérové, imobilním uživatelům jsou k dispozici dva výtahy.

Název poskytovatele

Auxilium o.p.s.

IČ poskytovatele

02083825

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Kontaktujte službu