Centrum Auxilium, Osobní asistence, Auxilium o.p.s.

Území, na kterém je služba poskytována

Toto je služba, která může zajet do Vaší vesnice. Valašské Meziříčí (ORP)Vsetín (ORP)Rožnov pod Radhoštěm (ORP)

Komu je služba určena

 • Osoby se ZP - osoby s poruchou autistického spektra
 • Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením
 • Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením
 • Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením

Věkové skupiny

 • 19-26 let
 • 11-15 let
 • 16-18 let
 • 1-6 let
 • 27-64 let
 • 7-10 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osobní asistence je určena dětem se zdravotním postižením ve věku 3-18 let a osobám se zdravotním postižením ve věku 18-30 let.

Děti/osoby se zdravotním postižením:

- s tělesným postižením

- s mentálním postižením

- s poruchami autistického spektra

- s kombinovaným postižením

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním osobní asistence je pomoc a podpora dětem/osobám se zdravotním postižením, aby v maximální možné míře zvládly každodenní činnosti a i přes své zdravotní postižení mohly žít stejným životem jako jejich vrstevníci.

Cílem osobní asistence je podpora dítěte/osoby se zdravotním postižením v zapojování se do společnosti.

3. Nabízené činnosti

Osobní asistence poskytuje tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

b) pomoc při osobní hygieně

c) pomoc při zajištění stravy

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

4. Specifika služby

Osobní asistence není určena dětem/osobám s kombinovaným postižením, kde převládá zrakové postižení, sluchové postižení nebo psychické poruchy.

Osobní asistence není určena dětem/osobám se zdravotním postižením, kde se vyskytují psychické poruchy, které jsou v akutní fázi nemoci a nebo jsou tyto děti/osoby nebezpečné samy sobě nebo svému okolí.

 • Identifikátor sociální služby: 9045809
 • Druh sociální služby: § 39 - Osobní asistence
 • Skupina služeb: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována: 01.01.2014 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Samostatná hodina 120 Kč

Doba dojezdu asistenta 0,5 Méně než 3 hodiny vcelku 90 Kč

Nad 3 hodiny vcelku 80 Kč

Doba dojezdu asistenta 1 hodinu Méně než 3 hodiny vcelku 100 Kč

Nad 3 hodiny vcelku 90 Kč

Doba dojezdu asistenta více než 1 hodinu Méně než 3 hodiny vcelku 110 Kč

Nad 3 hodiny vcelku 100 Kč

Osobní asistence o víkendu 130 Kč

Do výše úhrady se započítává pouze přímá péče s uživatelem. Cenově se liší podle časového rozpětí potřebného k realizaci cesty pracovníka mezi Centrem Auxilium a místem realizace služby a zpět.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Kancelář osobní asistence je umístěna v prostorách Polikliniky Vsetín ve 4 patře. Prostory jsou zcela bezbariérové, imobilním uživatelům jsou k dispozici dva výtahy

Název poskytovatele

Auxilium o.p.s.

IČ poskytovatele

02083825

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Kontaktujte službu