Centrum Auxilium - sociálně-aktivizační služby pro děti, osoby se ZP, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Auxilium o.p.s.

Území, na kterém je služba poskytována

Toto je služba, která může zajet do Vaší vesnice. Valašské Meziříčí (ORP)Vsetín (ORP)Rožnov pod Radhoštěm (ORP)

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Vsetín (OBEC)

Komu je služba určena

 • Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením
 • Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením
 • Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením
 • Osoby se ZP - osoby s poruchou autistického spektra

Věkové skupiny

 • 16-18 let
 • 19-26 let
 • 11-15 let
 • 1-6 let
 • 7-10 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

- osobám s tělesným postižením

- osobám s mentálním postižením

- osobám s kombinovaným postižením

- osobám s poruchami autistického spektra

 

Věk uživatelů: 1 – 26 let

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro osoby se zdravotním postižením je podpora a rozvoj schopností a možností jedince, tedy všeho co umí, může a zvládne dělat, a rozvoj toho, co mu pomůže zapojit se do společnosti.

Naše cíle:

 • rozvíjet nebo udržovat osobní a sociální schopnosti a dovednosti podporující sociální začleňování lidí se zdravotním postižením

 • vytvářet podmínky pro trávení volného času lidí se zdravotním postižením

 • umožnit lidem se zdravotním postižením setkávání s lidmi podobného věku

 • umožnit lidem se zdravotním postižením zažívat vnitřní uspokojení a rozvoj osobnosti formou seberealizace (rozhodovat sám o sobě, o své činnosti, uplatňovat své schopnosti a dovednosti, realizovat své nápady)

 • vytvářet pestrou nabídku pohybových, hudebních, výtvarných, hravých
  a odpočinkových zážitků

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, uživatel má právo smlouvu kdykoliv vypovědět bez udání důvodů. Základem spolupráce s uživatelem je individuální plán, který uživatel sestavuje se svým klíčovým pracovníkem. Individuální plán vytyčuje cíle, kterých chce uživatel v rámci využívání naší služby dosáhnout. S uživateli pracujeme v rámci individuálního programu nebo programů skupinových. Tyto programy probíhají buď v Centru Auxilium nebo podle potřeby v domácím prostředí uživatele.

 

Základní činnosti podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

b) sociálně terapeutické činnosti

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Co si pod tím představit:

 • nácvik komunikačních dovedností (umění vyjádřit svůj názor, požádat o to, co potřebuji, poprosit, poděkovat, vyjádřit svoje pocity apod.)
 • nácvik sociálních dovedností (umění domluvit se s lidmi, hezky se k sobě chovat, působit dobře na ostatní, mít s ostatními dobré vztahy, rozumět různým pravidlům)
 • podporu samostatné sebeobsluhy a péče o vlastní osobu
 • nácvik nakupování a zacházení s penězi, nácvik vyřizování běžných záležitostí – banka, pošta apod.
 • nácvik samostatného pohybu, orientace na ulici, cestování veřejnou dopravou
 • pomoc a podporu při výrobě komunikačních pomůcek a zavádění struktury a vizualizace u nekomunikujících uživatelů
 • nácvik využívání běžných komunikačních prostředků a zdrojů informací - nácvik obsluhy mobilu, počítače – včetně využívání emailu
 • podpora samostatného rozhodování a aktivního postoje k trávení volného času – hledání možností využití volného času
 • procvičení jemné a hrubé motoriky, trénink paměti, udržení pozornosti apod.

 

 

 

 

 • Identifikátor sociální služby: 9069104
 • Druh sociální služby: § 66 - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Skupina služeb: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována: 01.01.2014 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pondělí  :  09:00-17:00
   Úterý  :  09:00-17:00
   Pátek  :  09:00-17:00
   Středa  :  09:00-17:00
   Čtvrtek  :  09:00-17:00
 •  
 • Ambulantní
  • Pondělí  :  08:00-17:00  -  - Vsetín, od 13.30 do 16.30 i pracoviště Rožnov pod Radhoštěm
   Úterý  :  08:00-17:00  -  - Vsetín
   Pátek  :  08:00-14:00  -  - Vsetín
   Středa  :  08:00-17:00  -  - Vsetín, od 15.00 - 16.30 i pracoviště ve Valašském Meziříčí
   Čtvrtek  :  08:00-17:00  -  - Vsetín
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Auxilium o.p.s.

IČ poskytovatele

02083825

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Centrum Auxilium - sociálně-aktivizační služby pro děti, osoby se ZP, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Auxilium o.p.s.
Centrum Auxilium - sociálně-aktivizační služby pro děti, osoby se ZP, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Auxilium o.p.s.
Centrum Auxilium - sociálně-aktivizační služby pro děti, osoby se ZP, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Auxilium o.p.s.
Centrum Auxilium - sociálně-aktivizační služby pro děti, osoby se ZP, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Auxilium o.p.s.
Centrum Auxilium - sociálně-aktivizační služby pro děti, osoby se ZP, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Auxilium o.p.s.
Centrum Auxilium - sociálně-aktivizační služby pro děti, osoby se ZP, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Auxilium o.p.s.

Kontaktujte službu