Sociální služby - poliklinika Uherský Brod, Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.

Území, na kterém je služba poskytována

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Uherský Brod (OBEC)

 • Kapacita: 6

Komu je služba určena

 • Senioři
 • Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením
 • Osoby se ZP - osoby s chronickým onemocněním
 • Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením
 • Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • 65-80 let
 • 27-64 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

2. Smysl, poslání a cíl služby

Pobytové sociální služba je určena osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulanctních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb.

3. Nabízené činnosti

Základní služby, které jsou poskytovány na sociálním lůžku:
poskytnutí ubytování
poskytnutí stravy
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
lékařský dohled
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
aktivizační činnosti
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
nepřetržitá 24 hodinová péče zdravotnického a ošetřovatelského personálu nemocnice

 • Identifikátor sociální služby: 9680874
 • Druh sociální služby: § 52 - Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
 • Skupina služeb: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována: 02.09.2013 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Cena za poskytované služby:
pobytové služby 160,--Kč/den
celodenní strava 140,--/den
příspěvek na péči (náleží poskytovateli v plné výši)

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.

IČ poskytovatele

25583905

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Sociální služby - poliklinika Uherský Brod, Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.

Kontaktujte službu