Sociální služby - nemocnice Slavičín, Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, Městská nemocnice Slavičín

Území, na kterém je služba poskytována

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Slavičín (OBEC)

 • Kapacita: 4

Komu je služba určena

 • Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením
 • Senioři

Věkové skupiny

 • 16-18 let
 • 19-26 let
 • 65-80 let
 • 27-64 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena seniorům a osobám s jiným zdravotním postižením.

Věková skupina:

 • mladí dospělí (19 - 26 let)
 • dospělí (27 - 64 let)
 • mladší senioři (65 - 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním sociální služby na sociálních lůžkách ve zdravotnickém zařízení je poskytování celodenní péče uživatelům těchto služeb, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a ztrátě soběstačnosti jsou závislí na péči jiné osoby. Potřebnou péči jim v dané chvíli nelze zajistit v jejich domácím prostředí a nemají zajištěnu ani následnou péči např. v pobytových sociálních službách (domov pro seniory apod.)

Délka pobytu je dána potřebami uživatele, časově je však omezena – pouze do doby vyřešení sociální situace /např. nástup do domova pro seniory/

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

Základem individuální sociální práce s uživatelem je společně zpracovaný individuální plán, který navazuje na osobní cíl stanovený uživatelem a je součástí smlouvy.

Na sociálních lůžkách poskytujeme tyto základní služby (dle § 52,odst.2 Zákona č.108/2006 Sb.):

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy – v souladu s dietou klienta
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonu péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Ubytování je ve dvoulůžkových pokojích, které jsou vybaveny základním nábytkem, přičemž uživatel má možnost dovybavit si pokoj vlastním nábytkem. Sociální zařízení (WC, sprchový kout) jsou společné a jsou umístěny na chotbě.

 

4. Specifika služby

Sociální služba není určená pro osoby:

 • kteří nadměrně požívají alkoholické nápoje
 • jsou závislí na jiných návykových látkách
 • se kterými se nelze na základě komunikační bariéry domluvit – osoby plně neslyšící, osoby hluchoněmé a osoby hluchoslepé, osoby s úplnou ztrátou zraku
 • Identifikátor sociální služby: 4455229
 • Druh sociální služby: § 52 - Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
 • Skupina služeb: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována: 01.06.2013 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Ceny za poskytované služby:

pobytové služby 305,- Kč / den

celodenní strava 255,- Kč / den

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Městská nemocnice Slavičín

IČ poskytovatele

62181378

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Sociální služby - nemocnice Slavičín, Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, Městská nemocnice Slavičín

Kontaktujte službu