Za sklem o.s. - Zlín, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Za sklem o.s.

Území, na kterém je služba poskytována

Toto je služba, která může zajet do Vaší vesnice. Hlavní město Praha (KRAJ)Jihomoravský kraj (KRAJ)Moravskoslezský kraj (KRAJ)Olomoucký kraj (KRAJ)Pardubický kraj (KRAJ)Středočeský kraj (KRAJ)Zlínský kraj (KRAJ)

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Zlín (OBEC)

Komu je služba určena

 • Rodiny s dítětem/dětmi

Věkové skupiny

 • 16-18 let
 • 11-15 let
 • 1-6 let
 • 7-10 let

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Pod Letištěm 762,77900 Olomouc
 • Adresa: U prosecké školy 832,19000 Praha

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina:

 • děti a dospívající s PAS a jejich rodiny
 • lidé ze sociálního prostředí osob s PAS (školy, úřady,...)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služeb je poskytovat rodinám s dětmi, dospívajícím lidem s poruchou autistického spektra takovou podporu, která jim usnadní žít, vzdělávat se a pracovat v přirozeném prostředí. 

Cíle služby

1. Vyhledávání rodin pečujících o osobu PAS.

2.Vytváření podmínek pro větší integraci dětí s PAS do běžných mateřských, základních a středních škol.

3. Větší úspěšnost rodin s PAS při uplatňování svých práv a oprávněných zájmů.

4. Zlepšení soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění dětí s PAS i jejich rodičů.

5. Zvyšovat informovanost rodičů, odborníků, pedagogických pracovníků, ale i široké veřejnosti o problematice PAS prostřednictvím vzdělávacích a aktivizačních činností.

3. Nabízené činnosti

Služby jsou poskytovány na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby. Základem práce je individuální plán uživatele, který staví na jeho osobním cíli. Práce s uživatelem je dlouhodobá a komplexní.

Služba poskytuje:

 1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • individuální a skupinové činnosti dle aktuálních i dlouhodobých potřeb rodiny dětí s PAS
  • nácvik funkční komunikace
  • nácvik pracovního chování metodou strukturovaného učení
  • nácvik hry a zapojení do hry
  • nácvik žádoucího chování
 2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • nácvik orientace v místě a čase
  • nácvik komunikace v sociálních vztazích a kontextu reálného života
  • nácvik sociálního chování 
  • nácvik adaptace na změnu
  • setkávání pro rodiče dětí s PAS
 3. sociálně terapeutické činnosti
 • individuální a skupinová práce s rodinou
 • nácvik a upevňování změny nevhodného sociálního chování 
 • podpora, korekce, rozvoj komunikačních a sociálních dovedností v rodině 

       4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • konzultace a pomoc při adinistrativních úkonech
 • dopomoc nebo zastupování v rámci řešení individuálních práv, zájmů a osobních záležitostí uživatele
 • svépomocné a tematické rodičovské skupinyspeciálně-pedagogická podpora rodinám s dětmi s PAS

       5. speciálně-pedagogická podpora školám při vzdělávání žáků s PAS

 • Identifikátor sociální služby: 7560110
 • Druh sociální služby: § 65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Skupina služeb: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována: 01.09.2014 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pondělí  :  12:00-16:30  -  9 klienti/okamžitá kapacita
   Pátek  :  8:00-16:30  -  9 klienti/okamžitá kapacita
   Středa  :  12:00-16:30  -  9 klienti/okamžitá kapacita
 •  
 • Ambulantní
  • Úterý  :  8:00-16:30  -  28 klientů/okamžitá kapacita
   Pondělí  :  12:00-15:00  -  28 klientů/okamžitá kapacita
   Čtvrtek  :  8:00-16:30  -  28 klientů/okamžitá kapacita
   Pátek  :  8:00-14:00  -  28 klientů/okamžitá kapacita
   Středa  :  8:00-16:30  -  28 klientů/okamžitá kapacita
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Služby jsou poskytovány v 3. patře budovy s přepravním výtahem, který je umístěn z boční strany budovy.

Název poskytovatele

Za sklem o.s.

IČ poskytovatele

22901531

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Kontaktujte službu