SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek - Místek, pobočka Luhačovice, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Slezská diakonie

Území, na kterém je služba poskytována

Toto je služba, která může zajet do Vaší vesnice. Luhačovice (OBEC)

Komu je služba určena

 • Rodiny s dítětem/dětmi

Věkové skupiny

 • 16-18 let
 • 11-15 let
 • 19-26 let
 • 1-6 let
 • Do 1 roku věku
 • 27-64 let
 • 7-10 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena rodinám, osamělému rodiči či jiné pečující osobě s jedním či více dětmi ve věku 0 - 18 let, ale také těhotným ženám, které potřebují pomoc před a po narození dítěte. Služba také pomáhá rodičům, jejichž dítě (děti) bylo umístěno v ústavní výchově a usilují o návrat dítěte (dětí) zpět do rodiny.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním služby je pomoc a podpora rodinám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a potýkají se s problémy, mající negativní dopad na rodinné prostředí a vývoj dětí. Jedná se o situaci související s nevyhovujícím bydlením, finančními problémy, problémy s výchovou a zajištěním vzdělání dětí, ale také s přítomností patologických jevů (závislost, domácí násilí).

Cílem služby je rodina, která zvládá samostatně řešit každodenní životní situace a vytváří vhodné podmínky pro vývoj dětí. Rodina, která:

 • má vhodné bytové podmínky z hlediska způsobu bydlení a z hlediska kvality a čistoty bydlení;
 • má zajištěný pravidelný příjem k pokrytí nezbytných nákladů (jídlo, bydlení, ošacení, hygienické potřeby, vzdělávání dětí atd.);
 • má kompetence, které jí umožní řešit ekonomickou situaci, ve vztahu k prevenci a snižování zadluženosti;
 • zajišťuje zdravotní péči všech členů rodiny;
 • zajišťuje vzdělávání a rozvoj dětí;
 • má funkční sociální vztahy mezi členy rodiny, ale i ve vztahu k sociálnímu okolí.

3. Nabízené činnosti

Služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby. Základem spolupráce s rodinou je sestavení Plánu spolupráce, kde je vytyčen osobní cíl klienta a jednotlivé kroky vedoucí k naplnění tohoto cíle.

Průběh spolupráce s rodinou koordinuje sociální pracovník dle individuálních potřeb rodiny. Jedná se především o tyto činnosti:

 • práce v přirozeném prostředí rodiny
 • pomoc s jednáním na úřadech a v jiných institucích
 • nácvik sociálních dovedností
 • pomoc při sestavování rodinného rozpočtu a řešení nepříznivé finanční situace
 • pomoc při řešení nepříznivé bytové situace
 • podpora při vedení domácnosti a dodržování základních hygienických návyků
 • zprostředkování materiální pomoci rodinám

4. Specifika služby

Zásady poskytování služby

Profesionalita - každá rodina je jedinečná a má svá specifika. Naše podpora vychází z konkrétních potřeb a situace dané rodiny, zachováváme diskrétnost ke svěřeným informacím.

Spolupráce - nabízíme podporu při řešení tíživé situace, vyžadujeme však aktivitu a spolupráci. Podporujeme rodinu v její samostatnosti a vedeme její členy k zodpovědnosti za své jednání. Služba je dobrovolná, klient je ten, který rozhoduje o uzavření, poskytování a ukončení služby.

Komplexnost - nezaměřujeme se pouze na práci s jednotlivcem, ale vnímáme rodinu jako celek, kde se jednotliví členové navzájem ovlivňují, snažíme se o zkvalitnění vzájemných vztahu v rodině.

Blaho dítěte - usilujeme o to, aby dítě mělo možnost vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře lásky a porozumění. V situaci, kdy se dostane do konfliktu zájem rodičů či jiných osob se zájmem dítěte, upřednostňujeme a hájíme zájem dítěte.

 • Identifikátor sociální služby: 2165295
 • Druh sociální služby: § 65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Skupina služeb: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována: 26.01.2015 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pondělí  :  07:00-18:00  -  dle individuální dohody
   Úterý  :  07:00-18:00  -  dle individuální dohody
   Pátek  :  07:00-18:00  -  dle individuální dohody
   Středa  :  07:00-18:00  -  dle individuální dohody
   Čtvrtek  :  07:00-18:00  -  dle individuální dohody
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Slezská diakonie

IČ poskytovatele

65468562

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Kontaktujte službu