Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s., Domovy se zvláštním režimem, Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s.

Území, na kterém je služba poskytována

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Bystřice pod Hostýnem (OBEC)

 • Kapacita: 16

Komu je služba určena

 • Senioři
 • Osoby se ZP - osoby s ALZ a jinými typy demencí

Věkové skupiny

 • 65-80 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Domov se zvláštním režimem je určen pro osoby s chronickým duševním onemocněním, pro osoby s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence, a to od 60 let věku.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním domova se zvláštním režimem je poskytovat nepostradatelnou péči osobám se speciálními potřebami a tím jim umožnit žít důstojný a spokojený život. Pomoc je přizpůsobena individuálním potřebám uživatelů, směřuje k udržování sociálních návyků potřebných k životu, respektuje jejich lidskou důstojnost, dodržuje lidská práva a vytváří podmínky pro minimalizaci sociální izolace. 

Cílem poskytované sociální služby je

 • uživatel, který je podporován prostřednictvím sociální služby v udržení kontaktu se svými blízkými a přáteli,
 • uživatel, u kterého pomocí citlivého přístupu zaměstnanců a nabídkou rozmanitých aktivit dojde ke snížení četnosti nežádoucího chování,
 • uživatel, kterému je umožněno uchovávat si soběstačnost a je podporován v těch činnostech, které zvládá sám

 

 

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti

Podle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytuje služba domov se zvláštním režimem tyto základní činnosti:

 1. Poskytnutí ubytování
 2. Poskytnutí stravy
 3. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 4. Pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu.
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 6. Sociálně terapeutické činnosti
 7. Aktivizační činnosti
 8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • Identifikátor sociální služby: 3012303
 • Druh sociální služby: Domovy se zvláštním režimem
 • Skupina služeb: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována: 01.01.2016 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Výše úhrady za stravování a ubytování je součástí Smlouvy o poskytování sociální služby, informace naleznete také na www.cpszahrada.cz nebo Vám je poskytne sociální pracovnice Centra pro seniory Zahrada, o.p.s. tel. č. 573 503 003, 730 181 368, email: socialni.pracovnice@cpszahrada.cz

Fakultativní činnost

ANO

Výše úhrad za fakultitivní služby jsou přílohou Smlouvy o poskytnutí sociální služby. Informace o fakultativních činnostech může také poskytnou sociální pracovnice.tel. č. 573 503 003, 730 181 368, email: socialni.pracovnice@cpszahrada.cz

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Centrum pro seniory Zahrada, o.p.s.

IČ poskytovatele

29295327

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Kontaktujte službu