Odlehčovací služba PAHOP, Odlehčovací služby, PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú.

Území, na kterém je služba poskytována

Toto je služba, která může zajet do Vaší vesnice. Uherské Hradiště (ORP)Uherský Brod (ORP)Uherské Hradiště (OKRES)Zlínský kraj (KRAJ)

Komu je služba určena

 • Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením
 • Senioři

Věkové skupiny

 • 16-18 let
 • 11-15 let
 • 19-26 let
 • 1-6 let
 • Do 1 roku věku
 • 65-80 let
 • 7-10 let
 • 27-64 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Další adresy služby

 • Adresa: Partyzánů 2174,68801 Uherský Brod
 • Adresa: tř. Masarykova 1197,69801 Veselí nad Moravou

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

- osobám s jiným zdravotním postižením (osoby nevyléčitelně nemocné a umírající) bez omezení věku z ORP Uherské Hradiště a Uherský Brod

- seniorům z ORP Uherské Hradiště a Uherský Brod

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním terénní odlehčovací služby je poskytnout potřebnou podporu a pomoc lidem se sníženou soběstatočností a sebeobsluhou, o které je pečováno v jejich domácím prostředí a to tím, že na určitý čas převezmou péči o jejich životní potřeby kvalifikovaní pracovníci odlehčovací služby a rodinným pečujícím tak umožní čas na potřebný odpočinek a prostor pro volný čas a a vyřízení potřebných záležitostí.

Cílem odlehčovací služby je umožnit uživatelům služby setrvat v jejich přirozeném prostředí (domácím prostředí) a poskytnout jim takovou podporu a pomoc, která jim pomáhá v co nejvyšší možné míře zachování důstojného a plnohodnotného života. Dále umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek a zamezit sociální izolaci jak uživatele služby, tak pečujícího.

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti:

 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. polohování na lůžku, dopomoc při přesunech z lůžka, dopomoc při komunikaci).

     2.  Pomoc při osobní hygieně (např. včetně zajištění kompletní hygieny a ležících klientů atd).

     3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (např. pomoc při servírování a podávaní stravy).

     4. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředí (např. procházky, doprovody k lékaři).

     5. Sociálně terapeutické činnosti (nabídka různých činností dle zájmu klientů).

    6. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. pomoc při vyřizování příspěvků, pomoc při vyřizování kompenzačních pomůcek).

    7. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. nabídka edukace pečujícím osobám - praktická ulázka úkonů péče o opečovávaného).

 

4. Specifika služby

Pracovnící Odlehčovací služby v přímé péči mají školení Bazální stimulace. jedná se o koncept podporující v nejzákladnější rovině lidské vnímání, a tím i komunikaci a pohybové schopnosti klienta. Významnou roli zde sehrávají smyslové orgány, jejichž činnost napomáhá prostřednictvím vjemů uvědomování si sebe sama a svého okolí.

 • Identifikátor sociální služby: 9313981
 • Druh sociální služby: § 44 - Odlehčovací služby
 • Skupina služeb: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována: 12.06.2017 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Pondělí  :  06:00-20:00
   Úterý  :  06:00-20:00
   Pátek  :  06:00-20:00
   Sobota  :  06:00-20:00
   Neděle  :  06:00-20:00
   Středa  :  06:00-20:00
   Čtvrtek  :  06:00-20:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada činí 155 Kč/hod do 80hod péče za měsíc a 135 Kč/hod nad 80 hod péče za měsíc dle platného Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Kontaktní místo je v 1. patře budovy s výtahem.

Název poskytovatele

PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú.

IČ poskytovatele

04977408

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Kontaktujte službu