Domov pro seniory Starý mlýn Prasklice, Domovy pro seniory, VETUS MOLENDINI CZ, z.s.

Území, na kterém je služba poskytována

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Zlínský kraj (KRAJ)Kroměříž (OKRES)Prasklice (OBEC)

 • Kapacita: 31

Komu je služba určena

 • Senioři

Věkové skupiny

 • 65-80 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osoby starší 60ti let nebo osoby v plném invalidním důchodu, které mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku nebo omezení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Vytvoření klidného, bezpečného a příjemného prostředí, podmínek pro aktivní a důstojný život uživatelů individuálním přístupem ke každému uživateli s ohledem na jeho potřeby. Poskytnutí potřebné pomoci, udržení soběstačnosti, návyků a dovedností uživatele na co nejdelší možnou dobu, zabránit sociální izolaci uživatele a ztrátě možnosti žít vlastním způsobem života.

3. Nabízené činnosti

Naplnění základních činností ze zákona

Poskytnutí ubytování:

 1. ubytování
 2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení

Poskytnutí stravy: zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
 4. pomoc při podávání jídla a pití
 5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny
 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 3. pomoc při použití WC
 4. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních   schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

Aktivizační činnosti:

 1. volnočasové a zájmové aktivity
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
 3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

 

 

 • Identifikátor sociální služby: 2574440
 • Druh sociální služby: § 49 - Domovy pro seniory
 • Skupina služeb: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována: 15.05.2018 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Pobytová
  • Nepřetržitě
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

www.dpsstarymlyn.cz

Kompletní informace o cenách - E. Dosoudilová - mobil: 732234740

strava 210,- Kč/den

pobyt  235,- Kč/den

Fakultativní činnost

ANO

Nad rámec uvedených základních činností jsou poskytovány uživateli fakultativní služby dle aktuálně platného vnitřního předpisu. Výše úhrady za fakultativní činnosti pro uživatele DS Starý mlýn.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

VETUS MOLENDINI CZ, z.s.

IČ poskytovatele

06753060

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Domov pro seniory Starý mlýn Prasklice, Domovy pro seniory, VETUS MOLENDINI CZ, z.s.

Kontaktujte službu